{{-- --}}
Advertisement

SHARE

จากกรณีที่พรรคการเมืองออกมาเรียกร้องให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ออกมาเปิดเผยสูตรการคำนวณ ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ หลังพบว่า มีผู้ทดลองคำนวณแล้วได้ผลออกมา 2 แบบที่แตกต่างกัน โดยแบบแรกจะมีพรรคการเมืองที่มี ส.ส.รวม 16 พรรค มีพรรคที่ได้ ส.ส.พรรคละคนเพียง 3 พรรค และ แบบที่ 2 จะมีพรรคที่มี ส.ส. รวม 27 พรรค โดยเป็นพรรคที่ได้ ส.ส.พรรคละ 1 คนรวม 13 พรรค ซึ่งหายึดสูตรแรก ขั้วพรรคการเมืองที่มีเพื่อไทยเป็นแกนนำจะรวมเสียงได้มากกว่า 250 เสียง แต่ถ้าคำนวณตามแบบหลังเสียงจะลดลงเหลือราว 246 เสียง

ผลการคำนวณ ส.ส.หากคิดตามสูตรแรก

วันที่ 2 เม.ย. พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการ กกต. กล่าวถึงข้อเรียกร้องให้มีการเปิดเผยสูตรคำนวณ ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อว่า กกต.ยังไม่มีมติเรื่องนี้ แต่คาดว่าจะมีความชัดเจนภายในสัปดาห์นี้ โดยสูตรคำนวณ ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อ มีการบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. ซึ่ง กกต.เป็นเพียงผู้ใช้กฎหมายไม่ได้ร่างกฎหมาย จึงจะรวบรวมทุกความเห็นและข้อโต้แย้ง รวมทั้งศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีคำตอบกับสังคม ทั้งนี้ กกต.ยังไม่ได้เริ่มต้นคำนวณเลย จึงยังไม่ขอตอบวิธีคิดเรื่องจุดทศนิยมหรือการปัดเศษ แต่พร้อมรับฟังทุกข้อโต้แย้ง

ผลการคำนวณ ส.ส.หากคิดตามสูตรที่ 2 (ขอบคุณภาพ Thai Pbs)

พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ยังตอบถึงเรื่องต้องเชิญผู้เขียนกฎหมาย คือ คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญมาให้ความเห็นหรือไม่ว่า สูตรคำนวณคือการนำเรื่องคณิตศาสตร์มาเขียนเป็นกฎหมาย จึงต้องรับฟังผู้เขียนกฎหมายและ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ที่เป็นผู้ให้ความเห็นชอบว่ามีเจตนารมณ์และการตีความอย่างไร โดยเมื่อมีมติออกมาก็จะชี้แจงกับประชาชนต่อไป ประเด็นนี้ไม่ได้กดดันการทำงานของ กกต.

podcast

LATEST
OUR PICKS
HOT
กำลังโหลดบทความถัดไป...