Advertisement

SHARE

จากกรณีที่ ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ที่ลงในราชกิจจานุเบกษาวันนี้ (24 ม.ค.) กำหนดให้ ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. ต้องยื่นหลักฐานประกอบการสมัคร คือ ค่าธรรมเนียม 1 หมื่นบาท, รูปถ่าย และ เอกสารอื่นๆ รวมทั้ง หลักฐานแสดงการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา โดยกำหนดปีภาษี 2559,2560 และ 2561 หากเป็นผู้ไม่ได้เสียภาษีเงินได้ ให้ทำหนังสือยืนยันการไม่ได้เสียภาษีพร้อมทั้งระบุสาเหตุด้วยนั้น

ทำให้พรรคการเมืองต่างๆ แสดงความกังวลเรื่องผู้สมัครขาดคุณสมบัติ เนื่องจากไม่มีเอกสารเสียภาษีของปีนี้เพราะอาจยื่นไม่ทันก่อนการรับสมัคร 4-8 ก.พ. เพราะต่างเข้าใจกันก่อนหน้านี้ว่า การยื่นหลักฐานการเสียภาษีย้อนหลัง 3 ปี หมายถึงปี 2558,2559,2560

นายนิกร จำนง ผู้อำนวยการพรรคชาติไทยพัฒนา กล่าวไว้วานนี้ (23 ม.ค.) ว่า กรณีที่กกต.ต้องการให้ ผู้สมัครรับเลือกตั้งส่งหลักฐาน การเสียภาษีย้อนหลัง 3 ปีนั้น อาจจะมีปัญหาต่อผู้ลงสมัครของทุกพรรคการเมืองได้ หากเป็นการใช้หลักฐานการเสียภาษีของปี 2559-2560-2561 เนื่องจากการเสียภาษีรายได้บุคคลธรรมดาในปี 2561 นั้น ยังไม่เสร็จสิ้นตามกฏหมาย ซึ่งกำหนดให้เสร็จสิ้นในวันที่ 31 มีนาคม ของทุกปี ดังนั้น เพื่อไม่ให้มีปัญหากับผู้สมัครเห็นว่าควรใช้ หลักฐานการเสียภาษี ย้อนหลังที่เสร็จสิ้นไปแล้ว คือตั้งแต่ปี 2558-2559-2560 อย่างไรก็ตามขอให้ กกต. พิจารณาเรื่องนี้เป็นการด่วน

วันที่ 24 ม.ค. นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ชี้แจงว่า ก่อนหน้านี้มีพรรคการเมืองตั้งคำถามมา กกต.จึงได้หารือเรื่องนี้ แต่ที่ต้องกำหนดให้ต้องใช้หลักฐานการยื่นภาษีของปี 2561 ด้วย เพราะพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. มาตรา 45 (2) ระบุว่า ต้องหลักฐานแสดงการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นเวลาสามปีนับถึงปีที่สมัครรับเลือกตั้ง ซึ่งหมายถึงปี 2561 ที่ให้ยื่นภาษีตั้งแต่ 1 ม.ค. 2562  ด้วย

LATEST
OUR PICKS
HOT
กำลังโหลดบทความถัดไป...