Advertisement

SHARE

“กกพ.” สั่งหยุดเดินเครื่องกังหันลมผลิตไฟฟ้า ของบริษัท ทรอปิคอล วินด์ จำกัด และพื้นที่ใกล้เคียง ชั่วคราว เข้าตรวจสอบความเสียหาย และเหตุขัดข้อง กังหันลมผลิตไฟฟ้า เผย ล่าสุดไม่พบผู้บาดเจ็บ หรือเสียชีวิต

วันนี้ (31ต.ค.61) นางสาวนฤภัทร อมรโฆษิต เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) เปิดเผยว่า ภายหลังจากเหตุการณ์เมื่อวันที่ 30 ต.ค. 61 เวลาประมาณ 11.30 น. กังหันลมผลิตไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง ในโครงการของบริษัท ทรอปิคอล วินด์ จำกัด ได้เกิดเหตุขัดข้องในส่วนเครื่องยนต์และใบพัด ส่งผลให้ชุดใบกังหัน และเครื่องยนต์ หลุดร่วงลงสู่พื้นดินในบริเวณใกล้เคียงในพื้นที่บ้านเกาะแหลม ต.บึงปรือ อ.เทพารักษ์ จ.นครราชสีมา ซึ่งได้รับรายงานว่า ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ หรือเสียชีวิต รวมทั้งความเสียหายต่อบ้านเรือนที่อยู่อาศัยของประชาชนในพื้นที่ จากกรณีเหตุการณ์ดังกล่าว

 “หลังจากทราบเหตุ ทางสำนักงาน กกพ. ได้ตรวจสอบข้อมูลกับทางบริษัทฯ พร้อมทั้งได้ส่งเจ้าหน้าที่สำนักงาน กกพ. เขต 6 นครราชสีมา เข้าพื้นที่เพื่อตรวจสอบที่เกิดเหตุ พบว่ามีกังหันลมที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าจำนวน 1 เครื่องได้มีการชำรุดในชุดใบพัด และเครื่องยนต์ และหลุดร่วงลงด้านล่างโคนเสา และไม่ได้มีการปลิวกระจาย นอกจากนี้ไม่มีผู้เสียชีวิต หรือบาดเจ็บ รวมทั้งไม่ได้สร้างความเสียหายให้กับที่อยู่อาศัยหรือชุมชนใกล้เคียง ตลอดจนไม่ส่งผลกระทบต่อการจ่ายกระแสไฟฟ้าในภาพรวมหรือพื้นที่ใกล้เคียงยังคงจ่ายกระแสไฟฟ้าได้ตามปกติ ทั้งนี้ โครงการของบริษัทฯ ได้เดินเครื่องผลิตและขายไฟฟ้าเข้าระบบได้หนึ่งเดือนแล้วก่อนเกิดเหตุนางสาวนฤภัทร กล่าว

เบื้องต้น ทางบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขท้ายประกอบการอนุญาตการประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า โดยได้มีรายงานการเกิดอุบัติเหตุและสถานการณ์ความเสียหายที่เกิดขึ้นมายังสำนักงาน กกพ. แล้วภายใน 72 ชั่วโมงนับจากเวลาเกิดอุบัติเหตุ และทางคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ได้สั่งการให้บริษัทฯ หยุดเดินเครื่องผลิตไฟฟ้ากังหันลมทั้งหมดเป็นการชั่วคราวไว้ก่อน เพื่อตรวจสอบสาเหตุที่เกิดขึ้นพร้อมทั้งแก้ไขปัญหา และป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ลักษณะเดียวกันอีก

สำหรับการผลิตไฟฟ้าด้วยกังหันลมในบริเวณพื้นที่ที่เกิดเหตุ ดังกล่าวมีจำนวนทั้งสิ้น 60 เครื่อง มีกำลังการผลิตติดตั้ง รวมทั้งสิ้นจำนวน 180 เมกะวัตต์ เป็นของบริษัท ทรอปิคอล วินด์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ผลิตไฟฟ้ารับอนุญาต จำนวน 30 เครื่อง มีกำลังการผลิตติดตั้ง จำนวน 90 เมกะวัตต์ และเป็นของบริษัท เค.อาร์.เอส.ทรี จำกัด จำนวน 30 เครื่อง มีกำลังการผลิตติดตั้ง จำนวน 90 เมกะวัตต์ ซึ่งขณะนี้ กกพ. ได้สั่งการให้หยุดเดินเครื่องทั้งหมดเพื่อรอการตรวจสอบแล้ว

ทั้งนี้ ภายใต้ พ.ร.บ.การประกอบกิจการพลังงาน 2550 และเงื่อนไขประกาศหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม เกี่ยวกับที่ตั้งของโครงการ จะต้องดำเนินการโดยคำนึงถึงด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อชุมชนในพื้นที่ใกล้เคียงสถานประกอบกิจการพลังงาน โดยกำหนดระยะห่างระหว่างกังหันลมกับเขตชุนไว้ โดยให้มีระยะห่างจากโคนเสากังหันลมไม่น้อยกว่า 3 เท่าของความสูงเสากังหันลมบวกกับรัศมีใบพัด ถึงเขตที่ดินของบ้านหรือที่อยู่อาศัยหลังที่ใกล้ที่สุดของเขตชุมชน รวมไปถึงผลกระทบทางเสียง ต้องไม่เกิน 10 เดซิเบลเอ ซึ่งจะเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน และชุมชนในพื้นที่ ว่าจะไม่ได้รับผลกระทบจากโครงการในลักษณะเดียวในทุกพื้นที่ที่ได้รับการอนุญาตจาก กกพ.

อย่างไรก็ตาม สำนักงาน กกพ. จะได้มีการแจ้งผลการตรวจสอบกรณีที่เกิดขึ้น ตลอดจนความคืบหน้าในการดำเนินการเพื่อให้ทราบโดยทั่วกันต่อไป

ด้าน บริษัท ทรอปิคอล วินด์ จำกัด (T2) ชี้แจงว่าหลังเกิดเหตุ บริษัทฯ โดยนางเอมม่า ลูอิส คอลลินส์ ผู้บริหาร บริษัท ทรอปิคอล วินด์ จำกัด ได้ดำเนินการตรวจสอบเฝ้าระวัง และแก้ไขเหตุขัดข้องไปตามขั้นตอนการปฏิบัติงานตามมาตรฐานสากลเรียบร้อยแล้ว จากการตรวจสอบทราบว่า เวลาประมาณ 11.30 น. วันที่ 30 ตุลาคม 2561 บริษัท ทรอปิคอล วินด์ จำกัด (T2) ได้รับการรายงานว่าหนึ่งในกังหันลม (V136) เกิดเหตุขัดข้องในส่วนเครื่องยนต์และชุดใบกังหัน ทำให้ชุดใบกังหันและเครื่องยนต์หลุดร่วงลงสู่พื้นดิน ซึ่งเป็นการเกิดเหตุภายในพื้นที่บริเวณโครงการกังหันลมของบริษัทเอง โดยจุดที่เกิดเหตุ เป็นพื้นที่โล่ง บริเวณ “ทุ่งข้าวโพด” จึงไม่มีผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์นี้

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการระมัดระวังเชิงป้องกันการเกิดเหตุเพิ่มเติม บริษัทฯ ได้สั่งหยุดการทำงานของกังหันลมในรุ่นนี้ซึ่งดำเนินการภายใต้บริษัท ทรอปิคอล วินด์ จำกัด (T2) และบริษัท เค.อาร์.เอส. ทรี จำกัด (T3) ในส่วนที่เหลืออีก 59 ตัวแล้ว โดยจะไม่มีการเปิดเดินเครื่องกังหันลมในส่วนนี้ จนกว่าบริษัท Vestas ซึ่งเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายกังหันลมจะได้ดำเนินการตรวจสอบอย่างละเอียดและยืนยันว่ากังหันลมเหล่านี้สามารถทำงานได้อย่างปลอดภัย

สำหรับ Vestas เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายกังหันลมที่มีชื่อเสียงชั้นนำของโลก และมีมาตรฐานทางด้านความปลอดภัยในระดับสูงและได้รับการรับรอง โดยทางบริษัททรอปิคอล วินด์ จำกัด ในเครือบริษัท วินด์ เอนเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง (WEH) และ Vestas มีนโยบายที่ให้ความสำคัญกับเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยเป็นอย่างยิ่ง

ทั้งนี้ บริษัทจะแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมให้ทราบโดยเร็ว หลังจากได้รับผลตรวจสอบเหตุขัดข้องนี้จาก Vestas แล้ว

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง เพิ่มเติม>>>

LATEST
OUR PICKS
HOT
กำลังโหลดบทความถัดไป...