Advertisement

SHARE

กทม.ขอเชิญชวนประชาชนร่วมสักการะพระบรมสารีริกธาตุ ในงานเทศกาลวิสาขบูชาโลก ปี 61 

เมื่อเวลา 08.45 น. วันที่ 25 พ.ค.61 พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุขึ้นประดิษฐานบนมณฑป เนื่องในงานเทศกาลวิสาขบูชาโลก ประจำปี 2561 โดยมี คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ข้าราชการ บุคลากรกรุงเทพมหานคร ภาคีเครือข่ายการจัดงาน และพุทธศาสนิกชน ร่วมพิธี  ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการกทม. (เสาชิงช้า)

กรุงเทพมหานคร  ร่วมกับ ศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย ในพระสังฆราชูปถัมภ์  กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม  สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย  มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย  หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน กำหนดจัดงานเทศกาลวิสาขบูชาโลก ประจำปี 2561  ขึ้น ระหว่างวันที่ 25-29 พ.ค. 61 ณ บริเวณลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) เพื่อเป็นการทำนุบำรุง ส่งเสริม และเผยแผ่พระพุทธศาสนาทั้งในด้านวิชาการและการปฏิบัติไปสู่ชาวโลก  รวมทั้งเป็นการถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  อีกทั้งเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9  เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 85 พรรษา และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 66 พรรษา

กิจกรรมสำคัญในวันนี้ (25พ.ค.61) เวลา 07.45 น.พิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากพระบรมมหาราชวัง  โดยเคลื่อนขบวนจากถนนราชดำเนินใน  ถนนราชดำเนินกลาง ผ่านบริเวณสี่แยกคอกวัว เลี้ยวขวาที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ถนนดินสอเข้าสู่ลานคนเมือง จากนั้นเวลา 10.00 น. นายภัทรุตม์ ทรรทรานนท์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตภาวนา ถวายพระราชกุศลฯ ณ พลับพลาพิธี ลานคนเมือง  จากนั้นเวลา 17.30 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นองค์ประธานพิธีเปิดงาน ณ พลับพลาพิธี ลานคนเมือง  โดยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร  ข้าราชการ ลูกจ้างและประชาชน ร่วมรับเสด็จฯ

นอกจากนี้ภายในงานระหว่างวันที่ 25-29 พ.ค.61 ยังมีกิจกรรมต่างๆ ที่น่าสนใจ อาทิ การเทศน์มหาชาติวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร การสักการะพระพุทธรูปสำคัญ 9 ประเทศ อาเซียน  กิจกรรมอภิปรายถ่ายทอดเสียงวิชาการ  ทางพระพุทธศาสนา การแสดงส่งเสริมพระพุทธศาสนา (ธรรมะบันเทิง) นิทรรศการส่งเสริมพระพุทธศาสนาโดยมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย การจำหน่ายหนังสือธรรมะ เป็นต้น

สำหรับในวันที่ 29 พ.ค.61 เวลา 07.00 น. จะมีพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 67 รูป  เวลา 18.00 น. พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ และพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา เวลา 20.00 น. พิธีทอดผ้าป่าสามัคคีสี่มุมเมือง และเวลา 21.00 น. พิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุกลับพระบรมมหาราชวัง จึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมสักการะพระบรมสารีริกธาตุ ในงานเทศกาลวิสาขบูชาโลก ประจำปี 2561 ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก สำนักงานประชาสัมพันธ์ กทม.

podcast

LATEST
OUR PICKS
HOT
กำลังโหลดบทความถัดไป...