Advertisement

SHARE

หลายภาคส่วนเตรียมความพร้อมการจัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 4 – 6 พ.ค. นี้ กทม.เร่งปรับภูมิทัศน์เส้นทางเสด็จเลียบพระนครงานพระบรมราชาภิเษก มั่นใจเสร็จใน มี.ค.นี้

เมื่อวันที่ 1 มี.ค.62 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ร่วมแถลงข่าวการเตรียม งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ ศูนย์สื่อมวลชน หอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ กล่าวว่า ภารกิจที่กรุงเทพมหานครได้รับมอบหมายจากรัฐบาล เกี่ยวกับการจัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ได้แก่ การจัดการเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ในการเสด็จเลียบพระนคร การปรับภูมิทัศน์เพื่อเตรียมการเฝ้ารับเสด็จ และภารกิจอื่นๆ แบ่งเป็น 5 ด้าน ประกอบด้วย ด้านกายภาพ ด้านปรับปรุงภูมิทัศน์ อาคาร สถานที่ และถนน ด้านการบริการและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ในการเสด็จเลียบพระนคร ด้านการรักษาความปลอดภัยและการจัดการจราจร และ ด้านการสนับสนุนการดำเนินงาน

พล.ต.อ.อัศวิน กล่าวต่อว่า ในการปรับภูมิทัศน์เพื่อเตรียมการเฝ้ารับเสด็จ กรุงเทพมหานครดำเนินการ

  1. ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร ทางเท้า คันหิน คอกต้นไม้ ไฟฟ้าแสงสว่าง ระบบการระบายน้ำ ฝาท่อระบายน้ำ ป้ายต่างๆ ศาลาที่พักผู้โดยสาร และทาสีตีเส้นเครื่องหมายจราจรในพื้นที่จัดงานพระราชพิธีฯ ให้เรียบร้อยสวยงาม จำนวน 20 เส้นทาง ขณะนี้มีความคืบหน้าแล้ว 75%
  2. ส่วนจัดระเบียบสายไฟฟ้าและสายสื่อสาร รวมถึงตู้อุปกรณ์ต่างๆ ก้าวหน้า 50% กำหนดแล้วเสร็จ 15 มีนาคมนี้
  3. ด้านปรับปรุงซุ้มเฉลิมพระเกียรติเนื่องในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ได้ดำเนินการปรับปรุงถนนราชดำเนินนอก ถนนราชดำเนินกลาง และตรงบริเวณพระตำหนักจิตรลดรโหฐาน รวม 32 ซุ้ม และซุ้มเฉลิมพระเกียรติทั่วกรุงเทพฯ 106 ซุ้ม พร้อมประดับธงตราสัญลักษณ์ที่เสา 4,000 ชุด คาดว่าจะเสร็จไม่เกินเดือน มี.ค.
  4. การประดับตกแต่งต้นไม้ ซุ้มดอกไม้สด ดอกไม้แห้งและอื่นๆจะแล้วเสร็จในเดือน มี.ค.โดยเฉพาะดอกไม้สด จะยังคงความสดและสวยงามจนถึงวันที่ 10 พ.ค.
  5. การซ่อมแซมโบราณสถาน 12 แห่ง รอบเส้นทางเสด็จเลียบพระนคร ทาสีกำแพงโบราณ ทาสีอาคารอนุรักษ์ไปแล้ว ซึ่งทั้งหมดจะแล้วเสร็จภายในวันที่ 31 มี.ค.นี้
  6. โครงการแต้มสีกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นโครงการที่ประสานการมีส่วนร่วมในการปรับปรุงและพัฒนาเมืองจากภาคเอกชน ทั้งโดยการสนับสนุนสีและการร่วมทาสีอาคารในถนนที่มีความเก่าแก่และเป็นสัญลักษณ์สำคัญของกทม.ได้แก่ ถนนตะนาว ถนนสิบสามห้าง ถนนพระสุเมรุ ถนนบำรุงเมือง ถนนเฟื่องนคร และถนนเจริญกรุง ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ กำหนดแล้วเสร็จภายในวันที่ 31 มี.ค.2562

ทั้งนี้ ขอความร่วมมือประชาชนที่มีอาคารบ้านเรือนอยู่ตามเส้นทางเสด็จเลียบพระนคร ตกแต่งบ้านเรือนให้เรียบร้อยมีความสะอาดสวยงามตลอดเส้นทางเสด็จพระราชดำเนิน และตั้งโต๊ะหมู่บูชาไว้ที่หน้าบ้าน (กำหนดรูปแบบอีกครั้ง) รวมถึงโต๊ะหมู่บูชาของกทม. อีก 25 จุด โดยขณะนี้ทางสำนักนายกรัฐมนตรี กำลังทำเรื่องถึงสำนักพระราชวัง เพื่อขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตในการจัดทำโต๊ะหมู่บูชาให้เป็นรูปแบบเดียวกัน

ด้าน การรักษาความปลอดภัยและการจราจร พล.ต.ต.จิรสันต์ แก้วแสงเอก รอง ผบช.น. กล่าวว่า ได้จัดทำร่างแผนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ยึดหลักดำเนินการอย่างสมพระเกียรติ ปลอดภัย และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน โดยตำรวจจะบูรณาการแผนปฏิบัติงานกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สำหรับการถวายความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยกำหนดพื้นที่ปฏิบัติงาน ได้แก่ พื้นที่ชั้นใน พื้นที่ชั้นกลาง และพื้นที่ชั้นนอก แบ่งเป็น 6 โซน เพื่อให้ประชาชนชื่นชมพระบารมี โดยจะผ่านจุดคัดกรองโดยรอบพื้นที่ ก่อนเข้าพื้นที่พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

สำหรับการอำนวยความสะดวกด้านการจราจร ตั้งแต่ 2 – 6 พ.ค. 62 จะมีความเข้มในการปฏิบัติ โดยเฉพาะพื้นที่ชั้นในมีการปิดจราจร 8 เส้นทาง ได้แก่ 1. ถนนราชดำเนินใน 2. ถนนสนามไชย 3. ถนนหน้าพระลาน 4. ถนนหน้าพระธาตุ 5. ถนนท้ายวัง 6. ถนนหักเผย 7. ถนนกัลยาณไมตรี 8. ถนนสราญรมย์ จัดเดินรถทางเดียว 5 เส้นทาง สำหรับวันที่ 5 พ.ค. 62 ที่จะมีขบวนพยุหยาตราทางเสด็จทางสถลมารค จะมีการปิดถนนอีก 27 เส้นทาง ส่วนวันที่ 6 พ.ค. 62 จะลดการปิดจราจรเหลือ 17 เส้นทาง ซึ่งจะมีการประชาสัมพันธ์ให้ทราบเป็นระยะต่อไป

โดยจัดพื้นที่จอดรถรองรับประชาชนใน 4 มุมเมือง จำนวน 27 แห่ง โดยองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) จัดรถชัตเตอร์บัสรับ-ส่งสู่บริเวณใกล้พื้นที่พระราชพิธีบรมราชาภิเษก 5 แห่ง  ได้แก่ บ้านมนังคศิลา บ้านพิษณุโลก แยกวิสุทธิกษัตริย์ ใต้สะพานพระปิ่นเกล้า และปากคลองตลาด  เพื่อให้ประชาชนเดินเท้าต่อไปยังพื้นที่พระราชพิธีนอกจากเดินทางโดยรถแล้ว ประชาชนสามารถใช้ขนส่งระบบราง และทางน้ำได้ด้วย

ด้าน นางทัศนีย์ ผลชานิโก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ กล่าวว่า  ในการจัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก กรมประชาสัมพันธ์ได้จัดตั้งศูนย์สื่อมวลชนย่อย บริเวณห้องประชุม 1 ชั้น 1 อาคารหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ เขตพญาไท เปิดดำเนินการตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 26 เม.ย. 62 ในวันและเวลาราชการ และจัดตั้งศูนย์สื่อมวลชนหลักที่หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เปิดดำเนินการวันที่ 27 เม.ย. – 6 พ.ค. 62 ซึ่งกรมประชาสัมพันธ์ได้จัดทำข้อมูลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในรูปแบบออนไลน์ 3 รูปแบบ ได้แก่

  1. เว็บไซต์ www.phralan.in.th สามารถสืบค้นข้อมูลงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ผ่านหนังสือสำคัญๆที่บรรจุในรูปแบบ E-book 4 เล่ม คือ หนังสือพระราชพิธีบรมราชาภิเษกฉบับภาษาไทย, หนังสือพระราชพิธีฯ ฉบับภาษาอังกฤษ,หนังสือประมวลบทความเกี่ยวกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และหนังสือประมวลองค์ความรู้เกี่ยวกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก มีเนื้อหาพิเศษถึงพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในรัชกาลที่ 10 รวมถึงคลิปที่เกี่ยวข้องของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจ
  2. เพจเฟซบุ๊ก พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช๒๕๖๒ มีเนื้อหาเช่นเดียวกับเว็บไซต์พระลาน
  3. QR-Code และ Google drive บรรจุข้อมูลต่างๆข้างต้นไว้

อีกทั้งยังมี สายด่วนสอบถามข้อมูลงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โทร.1257 เปิดให้บริการ 10 คู่สาย ให้ความรู้ความเข้าใจพระราชพิธีบรมราชาภิเษกแก่ประชาชน

 

LATEST
OUR PICKS
HOT
กำลังโหลดบทความถัดไป...