Advertisement

SHARE

นายทวีศักดิ์ สูทกวาทิน โฆษก กมธ. พ.ร.ป. สส.

ประเด็นคือ – กมธ.ถกกฎหมาย ส.ส.ครบ 178 มาตราแล้ว เตรียมเสนอร่างกฎหมายเลือกตั้ง ส.ส. เข้า สนช. 26 ม.ค.นี้

วันที่ 25 ธ.ค. 2560 นายทวีศักดิ์ สูทกวาทิน โฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (กมธ.พ.ร.ป.ส.ส.) กล่าวถึงความคืบหน้าการพิจารณาร่างกฎหมายว่า เบื้องต้นได้พิจารณาเสร็จสิ้นทั้งหมดแล้ว เหลือเพียงการทบทวน คาดว่าจะสามารถเสนอเข้าสู่ที่ประชุม สนช. เพื่อพิจารณาในวาระ 2–3 ได้ ก่อนวันที่ 26 มกราคม 2561 โดยกรรมาธิการฯ มีการแก้ไข 17 มาตรา จากทั้งหมด 178 มาตรา อาทิ มาตรา 74 กรรมาธิการฯ ได้ปรับแก้ให้สามารถเปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่สุจริต มีเหตุผล มีที่มาที่ไปได้

และในมาตรา 75 กรรมาธิการฯ ได้ปรับแก้ ห้ามรณรงค์ให้ผู้อื่นไม่ลงคะแนนเสียง หรือ โหวตโน เนื่องจากการรณรงค์อาจมีการใส่ร้ายผู้สมัครเลือกตั้งคนอื่นๆได้

ทั้งนี้ กมธ.มีมติให้รอการพิจารณาไว้ จำนวน 4 มาตรา ได้แก่ มาตรา 35 มาตรา 68 มาตรา 72 มาตรา 129และมีสมาชิก สนช.ขอแปรญัตติ 8 มาตรา และขอเพิ่มอีก 1 มาตรา

แฟ้มภาพเลือกตั้ง

นายทวีศักดิ์ กล่าวว่า วันนี้ที่ประชุมกรรมาธิการจะนำคำสั่ง คสช.ที่ 53/2560 ที่หัวหน้า คสช. ประกาศเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม เรื่องการแก้ไขบทเฉพาะกาลในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง ซึ่งหากมีคืบหน้า กรรมาธิการจะมีการชี้แจงอีกครั้ง

podcast

LATEST
OUR PICKS
HOT
กำลังโหลดบทความถัดไป...