Advertisement

SHARE

ข่าวดีสำหรับลูกหนี้ กยศ. ที่ไม่เคยผิดนัดชำระหนี้ และผู้กู้ยืมที่อยู่ในช่วงปลอดหนี้ หากปิดบัญชีจะได้ลดหย่อนหนี้ 3% ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 พ.ค. 62 

วันที่ 4 ธ.ค.2561 นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เปิดเผยว่า คณะกรรมการกองทุนฯ ได้ออกระเบียบเพื่อให้สิทธิสำหรับกลุ่มผู้กู้ยืมปกติที่ไม่เคยผิดนัดชำระหนี้ ซึ่งถือว่าเป็นผู้กู้ยืมชั้นดี หรือผู้กู้ยืมที่อยู่ในช่วงปลอดหนี้และมีความตั้งใจในการส่งต่อโอกาสทางการศึกษาให้กับรุ่นน้องก่อนกำหนด หากมาชำระหนี้ปิดบัญชีจะได้รับการลดหย่อนเงินต้น 3% ณ วันที่ชำระหนี้ปิดบัญชี ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

นอกจากนี้คณะกรรมการกองทุนฯ ยังได้อนุมัติมาตรการจูงใจให้ผู้กู้ยืมมาชำระหนี้ปิดบัญชีเพิ่มเติมสำหรับผู้กู้ยืมที่ผิดนัดชำระหนี้ทุกราย โดยจะลดเบี้ยปรับให้ 85% ของเบี้ยปรับ ณ วันที่ชำระหนี้ปิดบัญชี ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2561 – 31 พฤษภาคม 2562 เท่านั้น เนื่องจากกองทุนเห็นว่ามีผู้กู้ยืมและผู้ค้ำประกันจำนวนไม่น้อยมีความต้องการจะปลดภาระหนี้ของตน แต่ไม่สามารถชำระหนี้ได้ เนื่องจากมีเบี้ยปรับที่เกิดจากการค้างชำระหนี้จำนวนมาก โดยมาตรการดังกล่าวเป็นแนวคิดที่คณะกรรมการได้พิจารณาอย่างรอบคอบมาระยะหนึ่งแล้ว กองทุนหวังว่า มาตรการนี้จะช่วยกระตุ้นให้ผู้กู้และผู้ค้ำประกันตัดสินใจชำระปิดบัญชี เพื่อปลดภาระหนี้ของตนเองได้เร็วขึ้น รวมถึงได้ร่วมส่งต่อโอกาสทางการศึกษาให้นักเรียน นักศึกษารุ่นน้อง พร้อมได้รับสิทธิประโยชน์ตามมาตรการจูงใจดังกล่าว

podcast

LATEST
OUR PICKS
HOT
กำลังโหลดบทความถัดไป...