Advertisement

SHARE

ผู้บัญชาการทหารบก เยือนกองทัพสหรัฐฯ อย่างเป็นทางการ เสริมสร้างความร่วมมือด้านการทหาร พร้อมกระชับความสัมพันธ์

“บิ๊กแดง” พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก อยู่ในระหว่างการเดินทางเยือนกองทัพสหรัฐอเมริกา (รัฐฮาวาย) อย่างเป็นทางการ ตามคำเชิญของผู้บัญชาการกองกำลังทางบกสหรัฐอเมริกาภาคพื้นแปซิฟิก ระหว่างวันที่ 28 พ.ย.-3 ธ.ค. นี้

การเดินทางเยือนสหรัฐฯ ในครั้งนี้ ผู้บัญชาการทหารบกมีโอกาสเข้าเยี่ยมคำนับ พร้อมหารือข้อราชการกับ พล.ร.อ.ฟิลิป เอส. เดวิดสัน ผู้บัญชาการกองกำลังสหรัฐฯ ภาคพื้นอินโด-แปซิฟิก และ พล.อ.โรเบิร์ต บี. บราวน์ ผู้บัญชาการกองกำลังทางบกสหรัฐฯ ภาคพื้นแปซิฟิก (US Army Pacific Command : USARPAC) พร้อมเยี่ยมชมหน่วยงานสำคัญ อาทิ กองกำลังป้องกันตนเอง รัฐฮาวาย (Hawaii National Guard) ที่มีประสบการณ์ด้านการบรรเทาภัยพิบัติ ภูเขาไฟระเบิด พายุเฮอร์ริเคน

หน่วยบัญชาการปฏิบัติการพิเศษภาคพื้นแปซิฟิก (Special Operations Command Pacific : SOCPAC), กองพลทหารราบที่ ๒๕ พร้อมชมการสาธิตทางทหารของ Lightning Academy ซึ่งเป็นศูนย์ฝึกหลักสูตรทางทหารของกองทัพสหรัฐฯ และมิตรประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เป็นต้น

สำหรับการเดินทางเยือนสหรัฐฯ ของผู้บัญชาการทหารบกในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการกระชับความสัมพันธ์ทางทหารของกองทัพบกไทย กับกองทัพบกสหรัฐฯ ที่มีต่อกันมาอย่างยาวนาน ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นแล้ว ยังเป็นการเสริมสร้างความร่วมมือเพื่อความมั่นคงในภูมิภาค อันจะส่งผลดีต่อบทบาทของประเทศไทย ในฐานะประธานอาเซียนในปี 2562 ด้วย

อย่างไรก็ตาม กองทัพบกไทย-สหรัฐฯ มีความร่วมมือต่อกันในหลายด้าน อาทิ การฝึกทางทหารในระดับหน่วย การแลกเปลี่ยนบุคลากรเข้าศึกษาในหลักสูตรต่างๆ ทั้งระดับข้าราชการทหารและนักเรียนนายร้อย การพัฒนางานบริหารทรัพยากรบุคคล การจัดทำหลักนิยมทางทหาร ความร่วมมือด้านการแพทย์ในการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม และงานด้านบรรเทาสาธารณภัย รวมถึงความร่วมมือในการจัดประชุมหารือในระดับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติ เป็นต้น

ทั้งนี้ ในปี 2562 กองทัพบกไทย และกองทัพบกสหรัฐฯ มีกำหนดเป็นเจ้าภาพร่วมจัดการประชุม “กองทัพบก กลุ่มประเทศภาคพื้นอินโด-แปซิฟิก” ในระหว่างวันที่ 8-12 ก.ย. 2562 ณ ประเทศไทย โดยจัดการประชุมใน 3 ระดับ คือ ผู้บัญชาการทหารบก นายทหารระดับสูงของกองทัพบก และนายทหารประทวน เพื่อแลกเปลี่ยนข่าวสาร ข้อคิดเห็น รวมถึงประสบการณ์ในงานด้านความมั่นคง

การประชุมดังกล่าว กองทัพบกสหรัฐฯ เป็นเจ้าภาพจัดขึ้นเป็นประจำทุก 2 ปี โดยมีกองทัพบกมิตรประเทศในภูมิภาคอินโด-แปซิฟิก หมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพร่วม

LATEST
OUR PICKS
HOT
กำลังโหลดบทความถัดไป...