{{-- --}}
Advertisement

SHARE

ประเด็นคือ – สนค. ประเมินผลการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ พบปัญหาการกระจุกตัวของร้านค้าสวัสดิดาร และเครื่องรับบัตรไม่เพียงพอ ด้านกระทรวงพาณิชย์เตรียมติดตั้งเพิ่ม 4 หมื่นเครื่องในปีนี้

วันที่ 8 เม.ย.2561 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า หรือ สนค. กระทรวงพาณิชย์ วิเคราะห์ตัวเลขการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ผ่านร้านธงฟ้าประชารัฐ เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา พบว่า มียอดการใช้จ่ายผ่านบัตรสูงถึงเกือบ 3,000 ล้านบาท ผ่านร้านธงฟ้าประชารัฐ 18,545 ร้านค้า
นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ระบุว่า โครงการนี้มีส่วนช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก โดยยอดการใช้จ่ายต่อร้านเฉลี่ยอยู่ที่เดือนละ 160,000 บาท คาดว่าจะทำให้อัตราการขยายตัวเศรษฐกิจของประเทศ หรือจีดีพี เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.72 ของจีดีพี จากเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจปีละกว่า 1 แสนล้านบาท

สนค.เสนอให้ขยายร้านธงฟ้าประชารัฐเพิ่มขึ้น เนื่องจากพบการกระจุกตัวของการใช้จ่ายในบางอำเภอ ที่มีร้านไม่เพียงพอ จากการสำรวจพบว่า มี 14 เขตทั่วประเทศ เช่น เขตพระโขนง มีร้านเข้าร่วมโครงการเพียง 2 แห่ง โดยจะเร่งขยายร้านเพิ่มขึ้น และใช้รถธงฟ้า Mobile เข้าไปเสริม พร้อมประสานธนาคาร เร่งติดตั้งเครื่องรับบัตรให้ได้ 40,000 ร้านในปีนี้

นอกจากนี้ได้มอบหมายให้สำรวจความเห็นผู้บริโภคว่า มีการใช้จ่ายบัตรสวัสดิการ นอกเขตที่ลงทะเบียนมากน้อยเพียงใด พฤติกรรมการซื้อสินค้าเป็นอย่างไร เพื่อปรับปรุงให้สอดคล้องกับความต้องการ และระยะต่อไป จะนำสินค้าจากท้องถิ่นเข้าร้านธงฟ้าประชารัฐให้มากขึ้น

podcast

LATEST
OUR PICKS
HOT
กำลังโหลดบทความถัดไป...