Advertisement

SHARE

น้ำท่วมปี 2560 จ.พระนครศรีอยุธยา

ประเด็นคือ – ครม. เห็นชอบขยายเวลา ให้ผู้ที่บริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 1 พ.ย. – 31 ธ. 60สามารถนำไปลดหย่อยภาษีได้ 1.5 เท่า

เมื่อวานนี้ (31 ต.ค.60)  นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่น่าสนใจ คือ ครม.เห็นชอบมาตรการการเงินการคลังเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยปี 2560 ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ โดยขยายเวลาให้ผู้บริจาคเงิน หรือ ทรัพย์สินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ระหว่างวันที่ 1 พ.ย.60 ถึง 31 ธ.ค.60 สามารถนำไปหักเป็นค่าลดหย่อย หรือ รายจ่ายในการคำนวณภาษีเงินได้เพิ่มขึ้น จากสิทธิการหักรายจ่ายตามปกติอีกเป็นจำนวน ร้อยละ 50

น้ำท่วมปี 2560

“เดิมเรื่องการบริจาคเงิน หรือ ทรัพย์สินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยนั้น ให้บุคคลธรรมดา หรือ นิติบุคคลที่บริจาค สามารถนำไปหักลดหย่อนได้ 1.5 เท่า จนถึงวันที่ 30 ต.ค.60 ของใหม่ที่เพิ่มเติม คือ จะขยายเวลาออกไปจนถึงวันที่ 31 ธ.ค.60” นายณัฐพร ระบุ

มูลนิธิเวิร์คพอยท์ เตรียมสิ่งของไปบริจาคให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วม (31 ต.ค. 60)

สำหรับมาตรการยกเว้นภาษีค่าใช้จ่ายซ่อมแซมอสังหาริมทรัพย์ ไม่เกิน 1 แสนบาท และ ค่าใช้จ่ายการซ่อมแซมรถยนต์ ในพื้นที่ประสบภัยพิบัติตามประกาศ ระหว่างวันที่ 5 ก.ค. 60 ถึง 31 ธ.ค.60 ยังเป็นไปตามกำหนดเดิม

LATEST
OUR PICKS
HOT
กำลังโหลดบทความถัดไป...