Advertisement

SHARE

ประเด็นคือ – “กรมอุทยานฯ” ประกาศยกเว้นค่าธรรมเนียมเที่ยวอุทยานแห่งชาติทั่วประเทศฟรี ช่วงปีใหม่-วันเด็ก

วันที่ 24 ธ.ค. 60 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 22 ธ.ค.ที่ผ่านมา ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง ยกเว้นค่าบริการเข้าอุทยานแห่งชาติสาหรับบุคคลชาวไทยและยานพาหนะ ตั้งแต่วันที่ 31 ธ.ค. 60 ถึงวันที่ 1 ม.ค. 61 และวันเด็กแห่งชาติ ในวันที่ 13 ม.ค. 61

เนื่องด้วยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พิจารณาแล้ว เพื่อส่งเสริมให้เกิดความรัก ความผูกพันของบุคคลในครอบครัว ปลูกจิตสานึกให้ตระหนักถึงความสาคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม และสนับสนุนให้เด็กได้เรียนรู้เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ จึงอาศัยอำนาจตามระเบียบ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ว่าด้วยการอนุญาตให้เข้าไปดาเนินกิจการท่องเที่ยวและพักอาศัย ในอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2547 หมวด 1 ข้อ 6 ประกาศยกเว้นค่าบริการเข้าอุทยานแห่งชาติ สาหรับบุคคลชาวไทยและยานพาหนะตั้งแต่วันที่ 31 ธ.ค. 60 ถึงวันที่ 1 ม.ค. 61 และ วันเด็กแห่งชาติ ในวันที่ 13 ม.ค. 61

podcast

LATEST
OUR PICKS
HOT
กำลังโหลดบทความถัดไป...