Advertisement

SHARE

ประเด็นคือ – ผลประกวดข้าวดีเด่นโลก หรือ The World’s Best Rice 2017 ปรากฎว่า พันธุ์ข้าวหอมมะลิไทย 105 คว้ารางวัล ข้าวรสชาติดีที่สุดในโลก ติดต่อกันอีกสมัย

ในการประกวดข้าวดีเด่นโลก หรือ The World’s Best Rice 2017 ครั้งที่ 9 ซึ่งจัดโดยองค์กร The Rice Trader องค์กรให้บริการข้อมูลข่าวสารเชิงลึกเกี่ยวกับอุตสาหกรรมข้าวโลก ปรากฎว่า “ข้าวหอมมะลิไทย 105” คว้าแชมป์ ข้าวที่รสชาติดีที่สุดในโลก มาครองอีก 1 สมัย ขณะที่ข้าวหอมของประเทศกัมพูชา ได้อันดับที่ 2 และข้าว ST24 ของประเทศเวียดนาม ได้อันดับที่ 3

สำหรับรางวัลนี้ ประเทศไทยได้รับต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 และทำให้ข้าวหอมมะลิไทยเป็นแชมป์ข้าวที่รสชาติดีที่สุดในโลกรวมกันถึง 5 สมัย จากการประกวดทั้งหมด 9 ครั้ง โดยไทยเคยคว้ารางวัลได้ในการประกวดครั้งที่ 1 ปี 2552, ครั้งที่ 2 ปี 2553, ครั้งที่ 6 ปี 2554 ครองแชมป์ร่วมกับข้าวผกาลำดวนของกัมพูชา และครั้งที่ 8 ปี 2559

นายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกกิตติมศักดิ์สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เปิดเผยว่า ข้าวหอมมะลิไทย 105 ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการส่งเข้าประกวดพันธุ์ข้าว 21 สายพันธุ์ โดยไทยส่งข้าวประกวด 3 สายพันธุ์ ได้แก่ ข้าวหอมมะลิ 105, ข้าวหอมปทุม และข้าวขาว ซึ่งข้าวหอมมะลิ 105 ได้รับรางวัลชนะเลิศ แซงข้าวของกัมพูชา ซึ่งเคยได้แชมป์ติดกัน 3 ครั้งในช่วงปี 2555-2557 ทั้งในด้านของความสวยงามเมล็ดข้าวและรสชาติของข้าว

สำหรับเกณฑ์การตัดสิน 4 ด้านหลัก ได้แก่ ด้านกลิ่น รสชาติ ความเหนียวนุ่ม และรูปร่างลักษณะ โดยใช้วิธีตัดสินแบบการทดสอบไม่ให้กรรมการทราบว่าเป็นข้าวของประเทศใด สำหรับคณะกรรมการการตัดสินเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านอาหาร สมาคมบริษัทที่ปรึกษาเกี่ยวกับการทำอาหารในสหรัฐฯ และพ่อครัวที่มีชื่อเสียงในระดับสากลจากประเทศต่างๆ

 

ขอบคุณภาพ รักบ้านเกิด

LATEST
OUR PICKS
HOT
กำลังโหลดบทความถัดไป...