{{-- --}}
Advertisement

SHARE

ภาพกรมประชาสัมพันธ์เขต 1

ประเด็นคือ – พล.อ.อ.ประจิน ลงพื้นที่ จ.กาฬสินธุ์ ผลัดดันโมเดลกาฬสินธุ์ แฮปปี้เนส 201 ย้ำพลิกชีวิตประชาชนด้วยศาสตร์พระราชา คาดแก้จนภายใน 2 ปี

วันที่ 7 ม.ค. 2561 วานนี้ พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม นำคณะรัฐมนตรี อาทิเช่น นายกฤษฎา บุญราช รมว.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รมว.กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายสมชาย หาญหิรัญ รมช.กระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมผู้ช่วยรัฐมนตรี ลงพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งเป็นจังหวัดต้นแบบ ลดความยากจนภายใน 2 ปี หรือ กาฬสินธุ์ แฮปปี้เนส 2019 เพื่อกำกับ ติดตาม และขับเคลื่อนการปฏิบัติราชการในพื้นที่ โดยได้มอบเครื่องเพาะเห็ด ของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ให้แก่ผู้แทนเกษตรกร ก่อนจะหารือการขับเคลื่อนกาฬสินธุ์โมเดล กับหัวหน้าส่วนราชการของพื้นที่

แฟ้มภาพประกอบข่าว

นายกฤษฎา บุญราช รมว.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เน้นให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นำศาสตร์พระราชาเกษตรทฤษฎีใหม่มาปรับใช้ ส่วนภาคอุตสาหกรรมเน้นการพัฒนาด้านเอสเอ็มอี ส่วนการท่องเที่ยวจะต้องกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนและทำการกระตุ้นเศรษฐกิจในการจัดกิจกรรมด้านการท่องเที่ยว

ภาพกรมประชาสัมพันธ์เขต 1

รมว.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า การทำข้อมูล คนจน ต้องชัด แต่เมื่อเป็นโมเดลแก้จนขอสั่งการให้ดูแล 1.ในเรื่องอัตรากำลัง ให้ทุกส่วนในสังกัดกระทรวงเกษตร นำตัวเจ้าหน้าที่กลับสังกัดเดิมหากมีการช่วยราชการก็ให้ยกเลิกในทุกตำแหน่ง 2.การสำรวจแหล่งน้ำระบบชลประทาน และให้แลกเปลี่ยนความเห็นกับประชาชนในพื้นที่เพื่อป้องกันปัญหาการเลื่อมล้ำและการเอารัดเอาเปรียบในทางการค้าพืชผลทางการเกษตร 3. ต้องไม่มุ่งเน้นในเรื่องรายได้มาเป็นตัวชี้วัดมากเกินไป แต่ต้องนำศาสตร์พระราชาในเรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่

 

podcast

LATEST
OUR PICKS
HOT
กำลังโหลดบทความถัดไป...