Advertisement

SHARE

ประเด็นคือ – ประธานคณะกรรมการปฏิรูปตำรวจ นัดประชุม 11 ต.ค. เตรียมพิจารณา “ไม่ยุบ กตช.” ด้านภาคประชาชน ส่งหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี เร่งการทำงานให้ตรงเป้าหมาย 

เครือข่ายประชาชนปฏิรูปตำรวจ หรือ คป.ตร. เดินทางเข้ายื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี ขอให้แสดงความรับผิดชอบต่อการขับเคลื่อนงานของคณะกรรมการปฏิรูปตำรวจ เพราะเห็นว่า ตลอด 3 เดือนที่ผ่านมา การทำงานของคณะกรรมการปฏิรูปตำรวจ ไม่คืบหน้าตรงตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ

โดยคป.ตร. พร้อมด้วยองค์กรภาคประชาชน รวม 102 องค์กร ยื่นข้อเสนอ 8 เรื่องเร่งด่วน คือ

  1. ให้กระจายอำนาจโดยการโอนตำรวจ 11 หน่วย ให้กระทรวง ทบวง กรม ที่รับผิดชอบ ให้แล้วเสร็จภายใน 2 ปี
  2. แยกระบบงานสอบสวนออกจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
  3. ให้อัยการ มีอำนาจตรวจสอบ-ควบคุมการสอบสวนคดีที่มีโทษจำคุกเกิน 5 ปี
  4. การสอบสวนต้องดำเนินการในห้องสอบสวนเฉพาะ มีระบบบันทึกภาพและอัดเสียงอัตโนมัติ เพื่อเป็นหลักฐาน
  5. ให้ยุบกองบัญชาการภาค ลดความซ้ำซ้อนและไม่จำเป็นในระบบบังคับบัญชา
  6. ให้ปรับโครงสร้างตำรวจจังหวัด ให้ตำรวจอยู่ประจำพื้นที่จังหวัด ตรวจสอบและประเมินผลโดยคณะกรรมการจังหวัด และผู้ว่าราชการจังหวัด
  7. กำหนดหลักเกณฑ์การแต่งตั้ง เลื่อนตำแหน่ง และโยกย้ายของตำรวจทุกระดับ ให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ สร้างความเป็นธรรม ลดการวิ่งเต้นซื้อขายตำแหน่ง
  8. ให้การเปรียบเทียบปรับความผิดจราจร ซึ่งเป็นอำนาจตุลาการ ต้องทำโดยดุลยพินิจของศาล ยกเลิกรางวัลค่าปรับซึ่งไม่มีเหตุผล และก่อให้เกิดปัญหา

ขณะที่พล.อ.บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ ประธานคณะกรรมการปฏิรูปตำรวจ ระบุว่า การทำงานปฏิรูปตำรวจนั้น คืบหน้าไปแล้ว ร้อยละ 30 แต่ก็ยอมรับว่า โครงสร้างงานสืบสวน และ สอบสวน เป็น 1 ใน 3 โจทย์ที่ยากที่สุดจากโครงสร้างการบริหารงานบุคคล และโครงสร้างการกระจายอำนาจ ตามโรดแมปการทำงาน 9 เดือน และว่า ในรอบ 9 เดือน หากขับเคลื่อนงานปฏิรูปตำรวจได้ถึงร้อยละ 50 ก็ถือเป็นความสำเร็จที่ดีที่สุด เท่าที่จะทำได้ภายใต้ข้อจำกัดที่หลากหลาย

ทั้งนี้พล.อ.บุญสร้าง ได้นักประชุมคณะกรรมการปฏิรูปตำรวจนัดต่อไปในวันที่ 11 ต.ค.นี้ โดยคาดว่า จะเป็นการพิจารณาประเด็นที่ค้างไว้ คือการคง “คณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ หรือ กตช.” และ “คณะกรรมการข้าราชการตำรวจ หรือ ก.ตร.” ที่จากเดิมในแนวทางปฏิรูปตำรวจจะยุบ กตช. เนื่องจากบทบาทหน้าที่อาจซ้ำซ้อนกับ ก.ตร.

 

 

podcast

LATEST
OUR PICKS
HOT
กำลังโหลดบทความถัดไป...