Advertisement

SHARE

สนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

ครม.มีมติให้นำ ยา-เวชภัณฑ์ และบริการทางการแพทย์ เป็นสินค้าและบริการควบคุมตามข้อเสนอกระทรวงพาณิชย์ พร้อมตั้งคณะอนุกรรมการร่วมกันพิจารณาเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมทุกฝ่าย

วันที่ 22 ม.ค. 2562 นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.มีมติเห็นชอบให้นำยาและเวชภัณฑ์ และบริการทางการแพทย์ บรรจุเป็นสินค้าและบริการควบคุมตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ และให้ตั้งคณะอนุกรรมการประกอบด้วย กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงสาธารณสุข ตัวแทนภาคประชาชน และตัวแทนสถานพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อมาพิจารณาแนวทางที่เป็นธรรมต่อทุกฝ่า ในการดำเนินงานร่วมกันที่เหมาะสมเพื่อเสนอให้กับคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กกร.) ตามขั้นตอนต่อไป

รมว.พาณิชย์ ย้ำว่า รัฐบาลไม่ได้ต้องการเข้าไปแทรกแซงราคาแต่ต้องการให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย โดยจะไม่กำหนดราคาเพดานสำหรับบริการทางการแพทย์แต่อย่างไร ซึ่งแนวทางข้อสรุปจะได้จากการหารือกับอนุกรรมการฯที่จัดตั้งขึ้นต่อไป

ก่อนหน้านี้ กกร. ได้พิจารณาทบทวนรายการสินค้าและบริการประจำปี 2562 โดยในส่วนของบัญชีสินค้าควบคุม มีมติให้เพิ่มสินค้า 1 รายการ คือ ยาและเวชภัณฑ์ เข้ามาอยู่ในบัญชีสินค้าควบคุม และถอดสินค้า 4 รายการออกจากบัญชีสินค้าควบคุม ได้แก่ น้ำตาลทราย เยื่อกระดาษ เม็ดพลาสติก และแบตเตอรี่รถยนต์ ส่วนบัญชีบริการควบคุมที่ประชุมมีมติให้เพิ่มบริการทางการแพทย์เข้ามาอยู่ในบัญชีบริการควบคุม ทำให้จากเดิมที่มีรายการในบัญชีบริการควบคุม 5 รายการ เพิ่มเป็น 6 รายการ ส่งผลให้จะมีบัญชีสินค้าและบริการควบคุมประจำปี 2562 ทั้งหมด 52 รายการ ลดลงจากเดิม 54 รายการ

 

LATEST
OUR PICKS
HOT
กำลังโหลดบทความถัดไป...