Advertisement

SHARE

ประเด็นคือ – ที่ประชุมครม.เห็นชอบใช้ มาตรา 44 แก้ปัญหาการจัดซื้อยางพารา จาก กยท. รอมติที่ประชุมคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ตั้งเป้าซื้อให้ได้ 2 แสนตัน

พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 19 ธ.ค.ว่า ครม.เห็นชอบหลักการให้ใช้อำนาจตามมาตรา 44 ในการแก้ปัญหาการจัดซื้อยางพารา จากการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ จัดซื้อยางไปทำถนนได้ โดยตั้งเป้าเพิ่มปริมาณการซื้อให้ได้ 2 แสนตัน

“คำสั่งดังกล่าว จะเข้าไปปลดล็อกเงื่อนไขทางกฎหมาย ให้หน่วยงานของรัฐสามารถซื้อยางพารา จากการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ที่ถือเป็นหน่วยงานของรัฐเช่นกันได้ ทั้งนี้การพิจารณาใช้คำสั่งตามมาตรา 44 ฉบับดังกล่าว จะต้องรอมติจากที่ประชุมคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐให้ความเห็นก่อนว่า หน่วยงานภาครัฐสามารถจัดซื้อพัสดุของรัฐได้โดยไม่ขัดต่อกฎหมายหรือไม่” พล.ท.สรรเสริญ ระบุ

นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมครม.เห็นชอบ ตามมติคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.) ในการดำเนินการ 7 โครงการ คือ

  • โครงการสินเชื่อผู้ประกอบยาง (ตามมติครม.26 พ.ค.2559) เห็นควรขยายเวลารับสมัครผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมโครงการ จนถึงเดือน มิ.ย.2561
  • โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อแปรรูปยางพาราให้กับสถาบันเกษตรกร มีมติให้รัฐช่วยสนับสนุนอัตราดอกเบี้ย ให้กับกลุ่มเกษตรกร หรือ วิสาหกิจชุมชน ในอัตรา 0.49 % แทน กองทุนพัฒนาสหกรณ์
  • ส่วนอีก 5 โครงการ ครม.อนุมัติในหลักการและให้กยท. ไปหารือกับสำนักงบประมาณ และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ โครงการสนับสนุนสินเชื่อเงินหมุนเวียนแก่สถาบันเกษตรกร เพื่อรวบรวมยางพารา 1 หมื่นล้านบาท

นอกจากนี้ ครม. ยังเห็นชอบแนวทางการแก้ปัญหาราคาปาล์มน้ำมัน และ น้ำมันปาล์ม ตามมติคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ หรือ กนป. เนื่องจากปริมาณสต็อกน้ำมันปาล์มดิบมีจำนวนมากกว่า 5 แสนตัน ส่งผลให้ราคาปรับตัวลดลงมาอย่างมาก

โดยจะลดปริมาณสต็อกน้ำมันปาล์มดิบ จำนวน 2 แสนตันภายในปีนี้  ด้วยการให้ผู้ส่งออก โรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม เร่งส่งออกน้ำมันปาล์มดิบจำนวน 1 แสนตัน และ ให้กระทรวงพลังงาน ประสานผู้ค้าน้ำมัน เพื่อซื้อน้ำมันปาล์มดิบ ไปผลิตเป็นไบโอดีเซลเพื่อลดสต็อก จำนวน 1 แสนตัน นอกเหนือจากที่ให้ผู้ค้าน้ำมัน สำรองไว้เดิม

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมได้หารือเรื่องการแก้ปัญหายางพารา และปาล์มน้ำมัน โดยในส่วนยางพารา จำเป็นต้องแก้กฎหมายบางฉบับ เพื่อเร่งนำยางไปผลิต และใช้ประโยชน์ ส่วนปาล์มน้ำมัน จะเร่งระบายสต็อกปาล์มน้ำมันนำไปเพิ่ม และ เป็นส่วนประกอบในการผลิตไบโอดีเซลมากขึ้น คาดว่า มาตรการนี้ จะดึงราคาปาล์มสูงขึ้น แต่การแก้ปัญหาต้องค่อยเป็นค่อยไป

 

 

 

 

 

 

 

 

 

podcast

LATEST
OUR PICKS
HOT
กำลังโหลดบทความถัดไป...