Advertisement

SHARE

ภาพจาก สำนักโฆษก ทำเนียบรัฐบาล

ประเด็นคือ – หัวหน้า คสช. มีคำสั่งให้จุดพลุเคาท์ดาวน์ปีใหม่ ช่วงเวลา 23.00 น.ของวันที่ 31 ธ.ค. จนถึงเวลา 01.00 น. วันที่ 1 ม.ค. 61 และต้องไม่ใกล้บริเวณเขตพระราชฐาน

วันที่ 30 ธ.ค. 2560 พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. ได้มีคำสั่งที่ 54/2560 เรื่อง การจุดพลุในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ โดยอนุญาตให้ประชาชนจุดพลุได้ตั้งแต่เวลา 23.00 น. ของวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ถึงเวลา 01.00 น. ของวันที่ 1 มกราคม 2561 โดยไม่ต้องขออนุญาตจากผู้อำนวยการเขตสำหรับ กทม. หรือนายอำเภอแห่งท้องที่สำหรับจังหวัด แต่สำหรับการขออนุญาตจุดและปล่อยบั้งไฟ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควัน หรือวัตถุอื่นที่คล้ายคลึงกันขึ้นไปสู่อากาศ ยังคงให้เป็นไปตามคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 27/2559 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2559 ต่อไป

สำหรับ สถานที่จุดพลุจะต้องอยู่ในระยะที่ปลอดภัย ไม่อยู่ใกล้บริเวณเขตพระราชฐาน คลังน้ำมัน แหล่งเชื้อเพลิง สถานีบริการเชื้อเพลิง โรงพยาบาล สนามบิน และพลุต้องมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 12 นิ้ว รวมทั้งให้ผู้จัดงานกำหนดมาตรการดูแลความปลอดภัย เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนด้วย

แฟ้มภาพ

ทั้งนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช. ได้กำชับให้ผู้อำนวยการเขต หรือนายอำเภอ รับผิดชอบดูแลการดำเนินการในพื้นที่ และให้ประสานพนักงานฝ่ายปกครอง ตำรวจ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมกันสอดส่องดูแลไม่ให้เกิดอันตรายแก่ประชาชน พร้อมทั้งขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนให้ปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนด เพื่อให้การเฉลิมฉลองเทศกาลแห่งความสุขในครั้งนี้ ผ่านไปด้วยความเรียบร้อยและปลอดภัย

 

podcast

LATEST
OUR PICKS
HOT
กำลังโหลดบทความถัดไป...