Advertisement

SHARE

ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เตรียมลงทะเบียนรับสิทธิ์ช่วยเหลือค่าไฟฟ้าไม่เกิน 230 บาทต่อเดือน / ค่าน้ำประปา ไม่เกิน 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน แต่หากใช้เกินวงเงินต้องรับภาระเองทั้งหมด

นายกีรพัฒน์ เจียมเศรษฐ์ ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ระบุ กฟน. เตรียมเปิดให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรคนจน)ลงทะเบียนรับสิทธิ์เงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้า ไม่เกิน 230 ต่อเดือน โดยหลังจากลงทะเบียนแล้ว กฟน. จะส่งข้อมูลชื่อของผู้ลงทะเบียนโดยไม่จำเป็นจต้องเป็นเจ้าของมิเตอร์ไปให้รัฐบาลตรวจสอบ เนื่องจากต้องการเปิดโอกาสให้กับประชาชนที่เช่าบ้านอยู่ด้วย โดยหากรายชื่อไม่ซ้ำกับผู้รับสิทธิ์ตามมาตรการใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 50 หน่วยต่อเดือน ก็จะได้รับโอนเงินค่าไฟฟ้าจากรัฐบาล 230 บาท โดยประชาชนที่ได้รับสิทธิ์จะต้องจ่ายเงินก่อน

(กีรพัฒน์ เจียมเศรษฐ์ ผู้ว่าการ กฟน. )

สำหรับ “ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” สามารถลงทะเบียนรับสิทธิ์ผ่าน 3 วิธี คือ เดินทางไปลงทะเบียนด้วยตนเองที่สำนักงานเขตต่างๆ ของ กฟน.,  เว็บไซต์  กฟน. และแอปพลิเคชั่น โดยเงินคืนงวดแรกจะได้รับเดือน ก.พ. 2562 เฉพาะในพื้นที่ กรุงเทพฯ, สมุทรปราการ, นนทบุรี ขณะที่ปัจจุบันมีผู้ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 230 บาท ประมาณ 600,000 คน แต่เป็นผู้ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐบางส่วน และหากเดือนใดผู้รับสิทธิ์ใช้ไฟฟ้าเกิน จะไม่ได้รับเงินช่วยเหลือของงวดนั้น

นอกจากนี้ ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ใช้สิทธิ์มาตรการค่าไฟฟ้าฟรี จากการใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 50 หน่วยต่อเดือน ให้ใช้สิทธิ์ฟรีตามมาตรการเดิม แต่หากเดือนใดมีการใช้ไฟฟ้าเกิน 50 หน่วยต่อเดือน แต่ใช้ไม่เกิน 230 ต่อครัวเรือนต่อเดือนจะต้องใช้ตามมาตรการใหม่ รับสิทธิ์ตามบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เฉพาะค่าไฟฟ้าของกฟน. และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ระหว่างเดือน ธ.ค. 2561 –  ก.ย. 2562

เช่นเดียวกับ “ค่าน้ำประปา” ที่การประปานครหลวง และการประปาส่วนภูมิภาค ระบุว่า สิทธิ์ช่วยเหลือค่าน้ำประปา ไม่เกิน 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน เฉพาะคนลงทะเบียน หากใช้น้ำประปาเกินวงเงินที่กำหนด ผู้มีสิทธิ์ต้องเป็นผู้รับภาระค่าน้ำประปาทั้งหมด

โดยในส่วนการรับสิทธิ์บรรเทาค่าน้ำประปา เปิดให้ลงทะเบียนแล้ว จนถึงวันที่ 31 ม.ค. 2561 โดยผู้ใช้น้ำในพื้นที่กรุงเทพฯ, นนทบุรี และสมุทรปราการ ลงทะเบียน ณ สำนักงานประปาสาขา 18 แห่ง ศูนย์บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จทั้ง 3 แห่ง คือ เซ็นทรัลพลาซา เวสเกต, เซ็นทรัลพลาซาแจ้งวัฒนะ และเดอะมอลล์ งามวงศ์วาน รวมทั้งเคาน์เตอร์รับชำระเงิน กปน.สำนักงานใหญ่ หรือ สอบถามได้ที่ โทร 1125 ตลอด 24 ชั่วโมง

ที่มา Thai PBS

ขอบคุณภาพ FB : กรมสรรพากร / การไฟฟ้านครหลวง (MEA)

LATEST
OUR PICKS
HOT
กำลังโหลดบทความถัดไป...