Advertisement

SHARE

ประเด็นคือ – เจ้าหน้าที่จังหวัดตรัง ลงพื้นที่ตรวจห้างสรรพสินค้า และกำชับให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำห้างสรรพสินค้าเฝ้าระวังการก่อเหตุความไม่สงบ ในช่วงเทศกาลปีใหม่

วันที่ 27 ธันวาคม 2560 พ.อ.พิชิต โชติแก้ว รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตรัง (ทหาร) นำเจ้าหน้าที่จากกองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 15 ค่ายพระยารัษฎานุประดิษฐ์ จังหวัดตรัง และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเมืองตรัง ลงพื้นที่ตามห้างสรรพสินค้าจำนวน 3 แห่งของจังหวัดตรัง โดยการลงพื้นที่ของเจ้าหน้าที่นั้น เพื่อเป็นการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ตลอดจนป้องกันเหตุการณ์การก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดตรัง ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ซึ่งที่ผ่านมาทางหน่วยงานกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตรัง ได้มีการลงพื้นที่สนามบินตรังและสถานีรถไฟตรัง

ทั้งนี้ พ.อ.พิชิต โชติแก้ว รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตรัง (ทหาร) ได้กำชับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำห้างสรรพสินค้า สนามบินและสถานีรถไฟ ให้ช่วยกันเป็นหูเป็นตา คอยสอดส่องสิ่งที่ผิดปกติที่อาจจะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นบุคคลหรือสิ่งของ หากพบความผิดปกติขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่ทันที เพื่อที่เจ้าหน้าที่จะได้เข้าไปตรวจสอบในทันที ซึ่งถือว่าเป็นการป้องกันเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นได้

podcast

LATEST
OUR PICKS
HOT
กำลังโหลดบทความถัดไป...