Advertisement

SHARE

อานนท์ ตันติวิวัฒน์ จากสำนักข่าวประชาธรรม เขียนบทความศึกษาแนวทางแก้ปัญหาจากกรณีศึกษาของต่างประเทศ โดยนำตัวอย่างของประเทศจีน ว่ามีวิธีการจัดการกับหมอกควันพิษและการดูแลประชาชนอย่างไร

อ่านบทความได้ที่ : ดูวิธีแบบจีนสไตล์ อยู่และจัดการปัญหาหมอกควัน

LATEST
OUR PICKS
HOT
กำลังโหลดบทความถัดไป...