Advertisement

SHARE

ทางการท้องถิ่นสเปนใช้วิธีตรวจดีเอ็นเออุจจาระ เพื่อระบุข้อมูลสุนัขแต่ละตัว เพื่อแก้ปัญหาสุนัขเลี้ยงอุจจาระเรี่ยราดตามสถานที่สาธารณะ

เมืองมาลาก้า ทางภาคใต้ของสเปน เป็น 1 ใน 18 เมืองทั่วประเทศ มีการออกกฎหมายที่ใช้วิธีการเก็บตัวอย่างอุจจระสุนัขเลี้ยงในชุมชน เพื่อตรวจรหัสพันธุ์กรรม หรือดีเอ็นเอ ของสุนัขแต่ละตัว เพื่อเก็บไว้เป็นฐานข้อมูล และสามารถระบุหาตัวสุนัขกรณีถ่ายอุจจาระเรี่ยราด

โดยหากสุนัขเลี้ยงตัวใดถ่ายอุจจาระเรี่ยราดตามสถานที่สาธารณะ แต่เจ้าของไม่จัดการให้สะอาดเรียบร้อย อุจจาระสุนัขจะถูกเก็บนำไปตรวจพิสูจน์ เพื่อปรับเงินเจ้าของสุนัขครั้งละ 217 ยูโร หรือราว 8,400 บาท หากเจ้าของสุนัขที่ไม่ยอมนำสุนัขไปตรวจดีเอ็นเออุจจาระเพื่อบันทึกข้อมูล ต้องถูกปรับในราคาเดียวกัน

ขณะนี้เมืองมาลาก้า มีสุนัขเลี้ยงอยู่ราว 8 หมื่นตัว โดยมีค่าตรวจลงทะเบียนตรวจอุจจาระเก็บไว้ในฐานข้อมูลอยู่ที่รายละ 35 ยูโร และสามารถใช้ข้อมูลได้ตลอดชีพสุนัข

podcast

LATEST
OUR PICKS
HOT
กำลังโหลดบทความถัดไป...