Advertisement

SHARE

นภดล กล่อมศิลป์

หลังจากสื่อแห่งหนึ่งได้นำเสนอการร้องเรียนของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ถึงประสิทธิภาพแทปเล็ตที่ใช้งานไม่ได้ ตอนนี้ยังคงมีนักศึกษาร้องเรียนเข้ามาอย่างต่อเนื่อง ทำให้ประธานนักศึกษาเตรียมจะจัดประชุมสภานักศึกษา เพื่อยื่นข้อเสนอต่อผู้บริหารให้แก้ไขปัญหานี้

นภดล กล่อมศิลป์ ประธานสภานักศึกษา ปี 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา เปิดเผยว่า หลังมีนักศึกษาออกมาร้องเรียนผ่านสื่อมวลชน ถึงปัญหาการใช้แทปเล็ตที่ไม่มีประสิทธิภาพเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ถึงขณะนี้ก็ได้รับทราบข้อมูลอย่างต่อเนื่อง เบื้องต้นได้ปรึกษากับสภานักศึกษาว่าจะนำปัญหานี้เข้าสู่ที่ประชุม ก่อนทำหนังสือถึงผู้บริหารให้แก้ไขปัญหา

ก่อนหน้านี้นักศึกษาสาขาวารสารศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ ทำผลสำรวจความคิดเห็นของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 150 คน เกี่ยวกับความคุ้มค่าต่อการใช้แทปเล็ตที่ทางมหาวิทยาลัยให้นักศึกษาปี 1 ซื้อในราคา 7,900 บาท

ผลปรากฏว่านักศึกษากว่าร้อยละ 90 เห็นว่า การจัดซื้อแทปเล็ตไม่มีความคุ้มค่า และนักศึกษาส่วนหนึ่งเสนอให้ผู้บริหารสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาก่อนการจัดซื้อ แต่เมื่อนำเสนอความคิดเห็นผ่านเว็บเพจสวนสุนันทานิวส์ ที่เป็นเว็บไซต์ข่าวฝึกปฏิบัติ อาจารย์ที่ปรึกษารายวิชานั้นกลับถูกผู้บริหารเชิญเข้าพบ และสั่งให้ลบออกจากการเผยแพร่

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 จัดซื้อแทปเล็ตเพื่อการเรียนการสอนมาตั้งแต่ปี 2559 ในราคาเครื่องละ 7,900 บาท ต่อเนื่องปีนี้เป็นที่ 3 โดยใช้งบประมาณรวมกว่า 150 ล้านบาท

podcast

LATEST
OUR PICKS
HOT
กำลังโหลดบทความถัดไป...