Advertisement

SHARE

กลายเป็นเรื่อง ทอล์ก ออฟ เดอะ ทาวน์  เมื่อคณะรักษาความสบแห่งชาติมีคำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานใน คสช. โดยหนึ่งในนั้นปรากฏชื่อของ  “นางมยุระ โชติช่วง”  เป็นรองเลขาธิการประจำผู้ดำรงตำแหน่งใน คสช.

 

จะไม่ใช่เรื่องที่แปลกอะไรมากนัก หากคนที่ “มยุระ” ไปเป็น “รองเลขาธิการ” ไม่ใช่ “มีชัย ฤชุพันธุ์” หนึ่งในสมาชิก คสช.

 

และจะไม่แปลกเช่นกันถ้า “มีชัย” ไม่ใช่ “บิดา” ของ “มยุระ”   ด้วยเหตุนี้เองเรื่องราวจึงเกิดขึ้นและถูกวิพากษ์วิจารณ์ เพราะตำแหน่งดังกล่าวมิใช่ตำแหน่งลอยๆ หากแต่มีค่าตอบแทนอย่างเป็นกอบเป็นกำคือ 47,500 บาทต่อเดือน

 

หากย้อนไปดูการตั้งลูกหลานเครือญาติเข้าไปดำรงตำแหน่งต่างๆ ก็จะเห็นว่ามีอยู่เนืองๆ เช่น การที่มีชื่อของ “วิชญะ เครืองาม” บุตรชายของ “วิษณุ เครืองาม” เข้าไปร่วมเป็นหนึ่งในคณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อกำกับการปฏิรูปกฎหมาย ซึ่ง “วิษณุ เครืองาม” ก็ร่วมเป็นกรรมการด้วย

 

นอกจากนี้ในอดีต  ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญอย่าง “บุญส่ง กุลบุปผา” ก็ได้ตั้ง “รัฐ กุลบุปฝา”  บุตรชายเป็นเลขานุการในปี 2551 และได้อนุญาตให้ลาเรียนไปเรียนต่างประเทศในปี 2552  จนเกิดเรื่องเกิดราว มีคนขอให้สอบ ซึ่งที่สุด ป.ป.ช. ก็สั่งให้ศาลรัฐธรรมนูญไปเรียกค่าเสียหายทางแพ่งจากการจ่ายเงินเดือนให้ “เลขานุการ” ที่ไปเรียนอย่างไม่ถูกต้อง

 

หรืออดีต กกต. อย่าง “สมชัย ศรีสุทธิยากร”  ก็ตั้ง “ปริญ ศรีสุทธิยากร” บุตรชายเป็นผู้ช่วยเลขานุการ เมื่อปี 2558

 

นี่เป็นเพียงส่วนหนึ่ง  เพราะเมื่อครั้ง คสช. เข้ามาบริหารประเทศ ก็ได้แต่งตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) และเหล่า สนช. จำนวนมากก็แห่กันแต่งตั้ง ลูก เมีย เครือญาติ เข้าไปเป็นผู้ติดตามและผู้เชี่ยวชาญจำนวนมาก

 

 

คำสั่งสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ฉบับที่ 1657/2557 ลงวันที่ 25 ก.ย. มีผู้ที่ถูกแต่งตั้งประกอบด้วย

1. พล.อ.ท.จอม รุ่งสว่าง แต่งตั้งภรรยา นาวาอากาศโทหญิง กรนันท์ รุ่งสว่าง

2. พล.ต.จารึก อารีราชการัณย์ แต่งตั้งบุตรสาว นางพรจรัส อารีราชการัณย์

3. พล.อ.อ.ชนัท รัตนอุบล แต่งตั้งภรรยา รศ.อาชัญญา รัตนอุบล

4. พล.ท.ชาญชัย ภู่ทอง แต่งตั้งพี่ชาย พล.ร.ท.ชัยวัฒน์ ภู่ทอง

5. พล.อ.อ.ณรงค์ศักดิ์ สังขพงศ์ แต่งตั้ง พี่ชาย พล.ต.ต.สุรสิทธิ์ สังขพงศ์

6. นายธำรง ทัศนาญชลี แต่งตั้งบุตรสาว นางกมลธรณ์ ทัศนาญชลี ศรีสถิต

7. พล.อ.ธีระวัฒน์ บุณยะประดับ แต่งตั้งน้องชาย นายสิริพงษ์ บุณยะประดับ

8. รศ.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ แต่งตั้งน้องชาย นายสวัสดิ์ วรรณรัตน์

9. นายประมุท สูตะบุตร แต่งตั้งบุตรสาว นางรัชดา สูตะบุตร ชเตงเงอร์

10. พล.อ.สกนธ์ สัจจานิตย์ แต่งตั้งบุตรชาย นายนิรุธ สัจจานิตย์

11. พล.อ.สมเจตน์ บุญถนอม แต่งตั้งบุตรชาย นายจิรภัทร บุญถนอม

12. พล.ท.สุชาติ หนองบัว แต่งตั้งพี่ชาย พ.ต.ท.ปรีดา หนองบัว

13. พล.อ.องอาจ พงษ์ศักดิ์ แต่งตั้ง นายวิศิษฏ์ พงษ์ศักดิ์ ที่เป็นเครือญาติให้ดำรงตำแหน่ง

 

จากนั้นก็มีคำสั่งสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ฉบับที่ 1660/2557  แต่งตั้งผู้ช่วยประจำตัว สนช. ลงวันที่ 29 ก.ย. 2557 ประกอบด้วย

1. พล.ต.กลชัย สุวรรณบูรณ์ แต่งตั้งบุตรชาย นายก้องภพ สุวรรณบูรณ์

2. นายเจตน์ ศิรธรานนท์ แต่งตั้งบุตรสาว น.ส.นันทนัช ศิรธรานนท์

3. พล.อ.อ. ชนะ อยู่สถาพร แต่งตั้งภรรยา นางขวัญตา อยู่สถาพร

4. พล.ต.ชัยยุทธ พร้อมสุข แต่งตั้งบุตรสาว น.ส.ธาริดา พร้อมสุข

5. พล.ร.อ.ชุมนุม อาจวงษ์ แต่งตั้งบุตรสาว น.ส.ภิญญาพัชญ์ อาจวงษ์

6. นายชูเกียรติ รัตนชัยชาญ แต่งตั้งบุตรชาย นายสุกฤษดิ์ รัตนชัยชาญ

7. พล.อ.อ.ณรงค์ศักดิ์ สังขพงศ์ แต่งตั้งบุตรชาย นายสรรพงศ์ สังขพงศ์

8. นายตวง อันทะไชย แต่งตั้งบุตรชาย นายปิยะณัฐ อันทะไชย

9. พล.อ.ไตรรัตน์ รังคะรัตน แต่งตั้งบุตรชาย นายตรีณรงค์ รังคะรัตน

10. พล.อ.ท.ถาวร มณีพฤกษ์ แต่งตั้งบุตรสาว น.ส.ภัทรศยา มณีพฤกษ์

11. พล.อ.ทรงกิตติ จักกาบาตร์ แต่งตั้งบุตรสาว น.ส.รวิตา จักกาบาตร์

12. พล.อ.อ.ธงชัย แฉล้มเขตร แต่งตั้งบุตรสาว น.ส.ศศิธร แฉล้มเขตร

13. พล.ร.ท.ธราธร ขจิตสุวรรณ แต่งตั้งภรรยา พล.ร.ต.หญิง พวงพลอย ขจิตสุวรรณ

14. พล.ท.ธารไชยยันต์ ศรีสุวรรณ แต่งตั้ง นาวาเอกหญิง พงศ์พรพร ศรีสุวรรณ ซึ่งเป็นเครือญาติให้ดำรงตำแหน่ง

15. นายนิพนธ์ นราพิทักษ์กุล แต่งตั้งบุตรสาว น.ส.นิอาอีดา นราพิทักษ์กุล

16. นางนิพัทธา อมรรัตนเมธา แต่งตั้งบุตรชาย นายยสพล อมรรัตนเมธา

17. พล.ต.ท.บุญเรือง ผลพานิชย์ แต่งตั้ง นายอรรณพ ผลพานิชย์ ซึ่งเป็นเครือญาติให้ดำรงตำแหน่ง

18. พล.อ.อ.ไพศาล สีตบุตร แต่งตั้งภรรยา นางสุพร สีตบุตร

19. พล.อ.ไพโรจน์ พานิชสมัย แต่งตั้งบุตรสาว น.ส.พิมดาว พานิชสมัย

20. พล.อ.เลิศฤทธิ์ เวชสวรรค์ แต่งตั้งน้องชาย นายกิตติพงศ์ เวชสวรรค์

21. พล.ต.ท.วิบูลย์ บางท่าไม้ แต่งตั้งบุตรชาย นายบวรวิชญ์ บางท่าไม้

22. นายศรีศักดิ์ ว่องส่งสาร แต่งตั้งบุตรชาย นายระวิ ว่องส่งสาร

23. พล.ร.อ.ศิษฐวัชร วงษ์สุวรรณ แต่งตั้งภรรยา พ.อ.หญิง อรัณยานี วงษ์สุวรรณ

24. พล.ท.ศุภกร สงวนชาติศรไกร แต่งตั้งบุตรสาว น.ส.ณัฐกานต์ สงวนชาติศรไกร

25. นายสมชาย แสวงการ แต่งตั้งน้องชาย นายเอกชัย แสวงการ

26. พล.อ.สมเจตน์ บุญถนอม แต่งตั้งน้องชาย นายสมเกียรติ บุญถนอม

27. พล.ท.สุชาติ หนองบัว แต่งตั้งน้องชาบ นายรังสรรค์ หนองบัว

28. พล.อ.โสภณ ศีลพิพัฒน์ แต่งตั้งบุตรสาว น.ส.ปารณีย์ ศีลพิพัฒน์

29. พล.อ.องอาจ พงษ์ศักดิ์ แต่งตั้ง นายภมร พงษ์ศักดิ์ ซึ่งเป็นเครือญาติให้ดำรงตำแหน่ง

30. พล.ท.อำพล ชูประทุม แต่งตั้งบุตรชาย นายกฤษณ์ ชูประทุม

31. พล.อ.อู๊ด เบื้องบน แต่งตั้งบุตรชาย พ.ต.ศิรพัฒน์ เบื้องบน

32. คุณหญิงทรงสุดา ยอดมณี แต่งตั้ง นางนิภาภรณ์ ยอดมณี ซึ่งเป็นเครือญาติให้ดำรงตำแหน่ง

 

จากนั้นวันที่ 29 ก.ย. 2557 ก็มีคำสั่งสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ฉบับที่ 1662/2557 เรื่อง แต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญประจำตัว สนช. อีกครั้ง ประกอบด้วย

1. นายนิพนธ์ นราพิทักษ์กุล แต่งตั้งภรรยา นางมารีแย นราพิทักษ์กุล

2. พล.อ.อ.บุญยฤทธิ์ เกิดสุข แต่งตั้งบุตรชาบ นายโชติเดช เกิดสุข

3. คุณหญิงทรงสุดา ยอดมณี แต่งตั้งบุตรชาย นายสุวงศ์ ยอดมณี

 

และในวันที่ 29 ก.ย. 2557 ก็ยังมีคำสั่งสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ฉบับที่ 1664/2557 เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยดำเนินงานของ สนช. ประกอบด้วย

1. คุณพรทิพย์ จาละ แต่งตั้ง น.ส.สายทิพย์ จาละ ซึ่งเป็นเครือญาติให้ดำรงตำแหน่ง

 

วันเดียวกันนั้นก็มีคำสั่งสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ฉบับที่ 1663/2557 เรื่อง แต่งตั้งผู้ชำนาญการประจำตัว สนช. ประกอบด้วย

1. นายนิพนธ์ นราพิทักษ์กุล แต่งตั้งบุตรชาย นายนภัสรพี นราพิทักษ์กุล

2. ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ แต่งตั้งบุตรชาย นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์

 

ต่อมาวันที่ 14 ต.ค. 2557 ก็มีคำสั่งสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ฉบับที่ 1685/2557 เรื่อง แต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญประจำตัว สนช. ประกอบด้วย

1. พล.อ.วินัย สร้างสุขดี แต่งตั้งภรรยา นางเกษรา สร้างสุขดี (ภรรยา)

 

นอกจากนี้ในวันที่ 19 ก.ย. 2557 มีคำสั่งสำนักงานเลขาฯวุฒิสภา ฉบับที่ 1686/2557 เรื่อง แต่งตั้งผู้ชำนาญการประจำตัว สนช. ประกอบด้วย

1. พล.อ.อ.ชาลี จันทร์เรือง แต่งตั้งภรรยา นางเดือนเพ็ญ จันทร์เรือง

2. นายแถมสิน รัตนพันธุ์ แต่งตั้งบุตรชาย นายสิน รัตนพันธุ์

3. นายปรีชา บัววิรัตน์เลิศ แต่งตั้ง น.ส.วัจนารัตน์ บัววิรัตน์เลิศ ซึ่งเป็นเครือญาติให้ดำรงตำแหน่ง

4. นายมหรรณพ เดชวิทักษ์ แต่งตั้งบุตรชาย นายณัฐพล เดชวิทักษ์

 

ต่อมา 15 ต.ค. 2557 คำสั่งสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ฉบับที่ 1692/2557 เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยดำเนินงานของ สนช. ประกอบด้วย

1. พล.อ.สิงห์ศึก สิงห์ไพร แต่งตั้ง ร้อยโทบดินทร์ สิงห์ไพร (บุตร)

 

ส่วนวันที่ 27 ต.ค. ก็มีคำสั่งสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ฉบับที่ 1701/2557 เรื่อง แต่งตั้งผู้ชำนาญการประจำตัว สนช. ประกอบด้วย

1. พล.อ.ยุทธศิลป์ โดยชื่นงาม แต่งตั้งบุตรชาย นายวรพชร โดยชื่นงาม

 

วันที่ 31 ต.ค. 2557 มีคำสั่งสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ฉบับที่ 1714/2557 เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยดำเนินงานของ สนช. ประกอบด้วย

1. พล.อ.อุทิศ สุนทร แต่งตั้งน้องชาย นาวาอากาศโท พลพิบูล สุนทร

 

วันที่ 12 พ.ย. 2557 มีคำสั่งสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ฉบับที่ 1777/2557 เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยดำเนินงานของ สนช. ประกอบด้วย

1. พล.ต.ท.บุญเรือง ผลพานิชย์ แต่งตั้งพี่ชาย ร้อยตรีธนพล ผลพานิชย์

 

วันที่ 14 พ.ย. มีคำสั่งสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ฉบับที่ 1742/2557 เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยดำเนินงานของ สนช.ประกอบด้วย

1. รศ.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล แต่งตั้งบุตรชาย นายชญานนท์ ลิ่มสกุล

 

วันที่ 25 พ.ย. มีคำสั่งสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ฉบับที่ 1754/2557 เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยดำเนินงานของ สนช. ประกอบด้วย

1. นายบัญญัติ จันทน์เสนะ แต่งตั้ง นายวิทยา จันทน์เสนะ ซึ่งเป็นเครือญาติให้ดำรงตำแหน่ง

 

วันที่ 11 ธ.ค. 2557 คำสั่งสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ฉบับที่ 1798/2557 เรื่อง แต่งตั้งผู้ชำนาญการประจำตัว สนช. ประกอบด้วย

1. พล.อ.สิงห์ศึก สิงห์ไพร แต่งตั้งบุตรชาย ร้อยโทบดินทร์ สิงห์ไพร

 

วันที่ 11 ธ.ค. 2557 มีคำสั่งสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ฉบับที่ 1799/2557 เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยดำเนินงานของ สนช.ประกอบด้วย

1. ผศ.พิเศษ ธำรง ทัศนาญชลี แต่งตั้งน้องสาว นางรองสุดา ทัศนาญชลี

 

วันที่ 15 ม.ค. 2558 มีคำสั่งสำนักงานเลขาฯวุฒิสภา ฉบับที่ 43/2558 เรื่อง แต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญประจำตัว สนช. ประกอบด้วย

1. พล.ร.อ.ธราธร ขจิตสุวรรณ แต่งตั้ง พล.ร.ต.หญิง พวงพลอย ขจิตสุวรรณ (ภรรยา)

 

วันที่ 15 ม.ค. 2558 คำสั่งสำนักงานเลขาฯวุฒิสภา ฉบับที่ 44/2558 เรื่อง แต่งตั้งผู้ชำนาญการประจำตัว สนช. ประกอบด้วย

1. พล.ร.อ.ชุมนุม อาจวงษ์ แต่งตั้งบุตรสาว น.ส.สุลัยพักตร์ อาจวงษ์

2. พล.อ.อุดมชัย ธรรมสาโรรัชต์ แต่งตั้งภรรยา นางวีนัส ธรรมสาโรรัชต์

 

วันที่ 12 ก.พ. 2558 มีคำสั่งสำนักงานเลขาฯวุฒิสภา ฉบับที่ 44/2558 เรื่อง แต่งตั้งผู้ชำนาญการประจำตัว สนช. ประกอบด้วย

1. พล.ร.อ.ธราธร ขจิตสุวรรณ แต่งตั้งบุตรสาว เรือตรีหญิงอนพัทย์ ขจิตสุวรรณ

 

ซึ่งหลังจากเป็นข่าว เหล่าบรรดาบุตรและเครือญาติ สนช. ต่างก็ทยอยลาออกจากตำแหน่งไป

 

อย่างไรก็ตามใช่ว่าเรื่องดังกล่าวจะเกิดขึ้นเฉพาะกับประเทศไทยเท่านั้น เพราะในประเทศสหรัฐอเมริกายังเกิดเรื่องเช่นว่า โดยนายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาก็ตั้ง อิวานกา ทรัมป์ บุตรสาวมาเป็นผู้ช่วยประธานาธิบดี ซึ่งแน่นอนว่าต้องเผชิญกับแรงกดดันและการวิพากษ์วิจารณ์อย่างสูงเช่นเดียวกัน

 

อย่างไรก็ตามในอดีตบรรดานักการเมืองก็มักจะตั้งลูกหลานคนใกล้ชิดมาทำงานเช่นกัน แต่เมื่อถูกจับตาโดยเฉพาะสภาช่วงหลังปี 2540 ที่ทั้งสภา ส.ส. และ สภา ส.ว. มีความเกี่ยวพันกัน เช่น สามีเป็น ส.ส. ภรรยา เป็น ส.ว. จนถูกตั้งฉายาสภา “ผัว-เมีย” ทำให้ถูกกระแสจับตาและมีความระมัดระวังมากยิ่งขึ้น

 

เรื่องนี้แม้ไม่มีกฎหมายใดๆ ห้ามไว้ และหลายคนมักใช้ข้ออ้างว่าต้องการคนที่ไว้ใจได้มาทำงาน แต่บอกได้เลยว่าเรื่องแบบนี้ หากใครเข้าไปเกี่ยวข้องย่อมเกิดรอยมลทิน เพราะจะหนีไม่พ้นข้อครหา “ผลประโยชน์ทับซ้อน” โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับ คสช. ที่อ้างเรื่องการปฏิรูป ความโปร่งใส  และเข้ามายึดกุมอำนาจการบริหารประเทศ

 

 

 

บทความโดย “อสรพิษ” 

 

podcast

LATEST
OUR PICKS
HOT
กำลังโหลดบทความถัดไป...