Advertisement

SHARE

กรุงเทพคริสเตียนทดลองใส่ชุดไปรเวทมาโรงเรียนเป็นวันแรก โดยจะใส่ทุกวันอังคาร โรงเรียนเชื่อว่านักเรียนจะมีความสุขในการมาโรงเรียน ด้านนักเรียนชอบใจ ได้เป็นตัวของตัวเอง ไม่รู้สึกสิ้นเปลืองเพราะเป็นชุดที่ใส่อยู่แล้ว

เด็กนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย เริ่มใส่ชุดไปรเวทมาเรียนเป็นวันแรก ภายหลังจากทางโรงเรียนประกาศให้นักเรียนสามารถสวมชุดไปรเวทมาเรียนได้ทุกวันอังคาร ซึ่งเป็นแนวความคิดของคณะครูและผู้อำนวยการโรงเรียน เพื่อทดลองปฏิบัติหลังจากมีผลงานวิจัยในต่างประเทศว่าการใส่ชุดไปรเวทจะช่วยลดแรงกดดันและทำให้เด็กกล้าแสดงออกมาขึ้น

ทีมข่าวเวิร์คพอยท์ได้ลงพื้นที่ได้สัมภาษณ์นักเรียนรายหนึ่งบอกว่า “พอให้ใส่ไปรเวทแล้วก็มีคึกคักดี แต่ละคนได้แสดงความเป็นตัวของตัวเอง ส่วนเรื่องความสิ้นเปลืองไม่น่าจะเป็นปัญหา เพราะใช้ชุดที่มีอยู่แล้วมาเรียน”

โดยทางโรงเรียนจะศึกษาว่าการใส่ชุดไปรเวทมาเรียนจะมีผลต่อพัฒนาการและการเรียนของเด็กหรือไม่ ทั้งนี้ ทางโรงเรียนจะทดลองเป็นเวลา 1 ภาคเรียน หากมีผลกระทบต่อคุณภาพการศึกษาก็จะยกเลิก

LATEST
OUR PICKS
HOT
กำลังโหลดบทความถัดไป...