Advertisement

SHARE

ทปอ. ออกแถลงการณ์ เตรียมหารือ สทศ. ผู้จัดสอบ GAT/PAT เด็ก ม.6 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทวงคืนวันสอบให้กลับไปใช้กำหนดเดิม 23-26 ก.พ. หลังประกาศวันเลือกตั้งชัดเจนแล้ว 

ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) มีแถลงการณ์ล่าสุด ว่า “ตามที่มีการประกาศในพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562ในวันที่ 23 มกราคม 2562 และทางคณะกรรมการการเลือกตั้งได้กำหนดวันเลือกตั้งในวันที่ 24 มีนาคม 2562 แล้วนั้น

ทปอ. ขอแจ้งให้ทราบว่า จากการที่มีกระแสเรียกร้องจากนักเรียนให้เลื่อนวันสอบ GAT/PAT จากที่กำหนดไว้ระหว่างวันที่ 16 ถึง 19 กุมภาพันธ์ เป็นวันที่ 23 ถึง 26 กุมภาพันธ์นั้น ที่ผ่านมา ทปอ. ไม่สามารถดำเนินการใด ๆ ได้ เนื่องจากยังไม่มีการกำหนดวันเลือกตั้งที่ชัดเจน และ ทปอ. ไม่ได้เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดสอบ GAT/PAT ซึ่งผู้จัดสอบ คือ สถาบันทดสอบทางการศึกษา (องค์กรมหาชน) หรือ สทศ.

แต่ในขณะนี้ เมื่อมีการกำหนดวันเลือกตั้งเป็นที่ชัดเจนแล้ว และทปอ. ก็ต้องการเป็นกำลังใจให้น้อง ๆ นักเรียนที่ต้องการเลื่อนวันสอบเพื่อให้มีเวลาในการดูหนังสือมากขึ้น ทปอ. จึงจะรับเป็นเจ้าภาพในการปรึกษาหารือร่วมกับ สทศ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อคืนวันสอบให้แก่น้อง ๆ ต่อไป

อย่างไรก็ตาม ทางทปอ. ได้รับข้อมูลเบื้องต้น ว่า มีสนามสอบหลายแห่งไม่สามารถเลื่อนวันสอบได้ เนื่องจากมีกิจกรรมอื่นกำหนดขึ้นแล้ว ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562 ทาง ทปอ. จะเร่งประสานงานกับ สทศ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ข้อมูลเรื่องการกำหนดวันสอบ GAT/PAT ให้น้อง ๆ ทราบอย่างเร่งด่วนต่อไป

ด้านนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่าใน 1-2 วันนี้ กระทรวงศึกษาธิการจะพิจารณาแนวทาง ซึ่งมีแนวโน้มให้กลับไปใช้วันสอบตามเดิม คือวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งจะทำให้เด็กมีเวลาเตรียมตัวในการสอบมากขึ้น ยืนยันว่า เด็กที่มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งในปีนี้ก็จะได้ใช้สิทธิ์ตามที่ กกต. แบ่งเขตและกำหนดไว้ก่อนหน้านี้ เพราะ กกต.ได้จัดทำและปิดบัญชีไปแล้ว ดังนั้นจะไม่ส่งผลกระทบ

 

ที่มาTCASter

ขอบคุณภาพ www.cb.ac.th

LATEST
OUR PICKS
HOT
กำลังโหลดบทความถัดไป...