Advertisement

SHARE

ทหารค่ายจิระประวัติจังหวัดนครสวรรค์นำน้ำดื่มลงแจกจ่ายชาวบ้าน หลังภัยแล้งคุกคามน้ำดิบผลิตประปาเหลือน้อย

วันที่ 28 เม.ย.62 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กองพันทหารช่างที่ 4 ค่ายจิรประวัตินครสวรรค์ นำรถประปาภาคสนามบรรทุกน้ำจำนวน 6,000 ลิตร ลงพื้นที่ หมู่ 2 ต.หนองกระโดน อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ เพื่อแจกจ่ายน้ำอุปโภค-บริโภคให้แก่ชาวบ้าน หลังในพื้นที่เริ่มประสบกับปัญหาน้ำไม่พอใช้จากภาวะภัยแล้ง ขณะที่ทหารกองพันทหารช่างที่ 4 ค่ายจิรประวัตินครสวรรค์บอกว่า ล่าสุดแหล่งน้ำดิบในพื้นที่เริ่มเหลือน้อยแล้วแม้ว่าทางองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นยังสามารถสูบน้ำดิบขึ้นมาทำประปาได้บ้าง แต่คาดว่าไม่เกินหนึ่งสัปดาห์แหล่งน้ำดิบก็จะหมดลงไป

ทางค่ายจิรประวัตินครสวรรค์จึงต้องลงพื้นที่เพื่อแจกจ่ายน้ำอุปโภค-บริโภคให้แก่ชาวบ้านไปเก็บกักตุนไว้ ซึ่งก็มีชาวบ้านนำภาชนะต่างมารองน้ำเพื่อนำไปกักเก็บไว้กันเป็นจำนวนมาก อย่างไรก็ตามขอให้ชาวบ้านช่วยกันใช้น้ำอย่างประหยัดด้วย เนื่องจากปัญหาภัยแล้งมีแนวโน้มที่จะยาวนาน ส่วนประชาชนที่ต้องการน้ำอุปโภค-บริโภค สามารถแจ้งผ่านมาได้ที่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อทางกองพันทหารช่างที่ 4 ค่ายจิรประวัตินครสวรรค์จะได้เข้าช่วยเหลือต่อไป

 

 

 

 

podcast

LATEST
OUR PICKS
HOT
กำลังโหลดบทความถัดไป...