Advertisement

SHARE

อดีตนายกรัฐมนตรี ทักษิณ ชินวัตร เสนอแนวทางการแก้ปัญหา PM2.5 ผ่านรายการพอดแคสต์ส่วนตัว Good Monday โดยระบุว่า ต้องแก้ปัญหารถติดอย่างจริงจัง ส่งเสริมการใช้และการผลิตรถยนต์ไฟฟ้า ปลูกต้นไม้ในเมืองให้มาก และลดการเผาตอข้าว

อดีตนายกรัฐมนตรี ทักษิณ ชินวัตร ได้จัดรายการพอดแคสต์ส่วนตัว Good Monday ตอนที่ 2 เรื่อง “แก้วิกฤติฝุ่น ต้องกล้าเปลี่ยนแปลง” โดยได้พูดถึงปัญหาฝุ่นควันพิษ PM2.5 ที่เป็นปัญหาในกรุงเทพฯ ตลอดช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยได้ยกตัวอย่างประสบการณ์ที่ตนเองไปเห็นที่กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน รวมถึงได้เสนอแนวคิดการแก้ปัญหา PM2.5 สำหรับประเทศไทย

โดยอดีตนายกฯ เล่าว่า เมื่อก่อนที่กรุงปักกิ่งก็มีปัญหาฝุ่นควันพิษเยอะเช่นกัน แต่แก้โดยการยกเลิกโรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหินที่ตั้งอยู่รอบเมือง ให้หันไปใช้พลังงานอย่างอื่นที่สะอาดกว่าแทน นอกจากนี้ยังมีการย้ายย่านอุตสาหกรรมที่อยู่รอบกรุงปักกิ่งออกไปด้วย รวมถึงมีการตั้งเป้าหมายที่จะให้ในช่วง 5-6 ปีข้างหน้า รถยนต์ที่ผู้คนใช้ต้องเป็นรถยนต์ไฟฟ้าเท่านั้น

สำหรับประเทศไทยเอง อดีตนายกฯ ได้เสนอแนวทางแก้ปัญหาฝุ่น PM2.5 ไว้โดยเสนอว่า จะต้องแก้ปัญหารถติดในกรุงเทพฯ อย่างจริงจัง เนื่องจากเป็นที่มาของฝุ่นพิษ PM2.5 นอกจากนี้ในระยะยาว ยังต้องส่งเสริมให้มีการใช้รถยนต์ที่ไม่ใช้เครื่องยนต์ที่ใช้น้ำมันเพิ่มขึ้น ไม่ว่าจะในรูปแบบของรถยนต์ไฟฟ้า หรือรถยนต์ที่ใช้พลังงานรูปแบบอื่น เช่น ไฮโดรเจน และไม่เพียงแต่สนับสนุนให้คนเปลี่ยนมาใช้รถยนต์แบบนี้เท่านั้น แต่เสนอว่าไทยยังจะต้องส่งเสริมการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าด้วย เพื่อให้บริษัทผลิตรถยนต์ต่างชาติที่กำลังมุ่งหน้าสู่การผลิตรถยนต์พลังงานสะอาดเหล่านี้ ยังคงใช้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตรถยนต์แห่งอนาคตต่อไป

นอกจากนี้ อดีตนายกฯ ยังเสนอให้ประเทศไทยปลูกต้นไม้ให้มาก เพื่อเป็นตัวช่วยดูดซับอากาศพิษ ไม่เช่นนั้นก็ต้องใช้หอคอยฟอกอากาศแบบในต่างประเทศ และสุดท้ายยังเสนอให้เกษตรกรไทยลดการเผาชีวมวล เช่น การเผาตอข้าว โดยระบุว่านอกจากจะช่วยลดปัญหาฝุ่นควันพิษแล้ว หากเปลี่ยนมาเป็นการขังตอข้าวในน้ำให้เน่าตายไปเองแทน ยังจะช่วยให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์ในฤดูเพาะปลูกครั้งต่อไปด้วย

พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร เริ่มจัดรายการพอดแคสต์ Good Monday เป็นครั้งแรกเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว โดยในตอนแรกเป็นเรื่องการรับมือการเปลี่ยนแปลงของโลก

podcast

LATEST
OUR PICKS
HOT
กำลังโหลดบทความถัดไป...