Advertisement

SHARE

อาจมีพ่อแม่ผู้ปกครองหลายคนสงสัย ว่าทำไมบางครั้งลูกหลานชอบพูดกับตัวเองคนเดียว?

ซึ่งที่จริงไม่ใช่แค่พ่อแม่เท่านั้นที่สงสัย นักจิตวิทยาหลายคนก็ตั้งข้อสังเกตเรื่องการพูดคนเดียวของเด็กว่าหมายถึงอะไร และมีผลต่อเด็ก ๆ อย่างไรบ้าง? ซึ่งหนึ่งในนั้นคือ Piaget นักจิตวิทยาผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาพัฒนาการ เขาบอกว่าการพูดคนเดียวนั้นเป็นหนึ่งในลำดับขั้นพัฒนาการของเด็กๆ คือเป็นรูปแบบภาษาขั้นต้นที่ใช้ตัวเองเป็นศูนย์กลาง

และอีกคนหนึ่งคือ Vygotsky ชาวรัสเซียที่เชื่อว่าภาษาเป็นหัวใจสำคัญของการเรียนรู้ เขาเป็นเจ้าของแนวคิดที่ว่า ทักษะการรู้คิดของเด็กจะสมบูรณ์เมื่อได้เรียนรู้ผ่านภาษาและการปฏิบัติ บนความช่วยเหลือของผู้ใหญ่ หรือผู้ที่มีประสบการณ์ (อาจเป็นเด็กที่โตกว่าก็ได้) Vygotsky ให้เหตุผลว่า การที่เด็กพูดกับตัวเอง ก็คือการชี้แนะตัวเองผ่านภาษา ผ่าน “กระบวนการรู้-คิด” (ทักษะการรู้-คิด เช่น การคิด ใช้เหตุผล การแก้ปัญหา การคำนวณ การสร้างสรรค์และจินตนาการ)

ส่วน Adam Winsler ผู้ทำวิจัยเรื่องนี้โดยตรง ที่สรุปหลังทำการทดลองได้ว่า เด็กที่ชอบพูดกับตัวเองคนเดียวนั้นไม่ใช่เด็กผิดปกติ มิหนำซ้ำเขายังบอกด้วยว่า ควรส่งเสริมจึงจะถูกต้อง เพราะมันเป็นพฤติกรรมตามธรรมชาติของเด็ก 2-5 ขวบ ซึ่งจะค่อยๆ เลือนหายไปเองเมื่อโตขึ้น นอกจากนี้ Winsler ยังพบด้วยว่า การพูดคนเดียวนั้นทำให้ได้ผลลัพท์ที่ดีขึ้นในเด็กจำนวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเด็กพิเศษ

ถึงแม้การพูดคนเดียวจะกลับสู่ภายในเมื่อเราโตขึ้น แต่สิ่งที่น่าสนใจมากๆ ก็คือ เวลาที่เราพบกับปัญหาที่ท้าทาย หรือเหตุการณ์ฉุกเฉิน เรากลับมีแนวโน้มที่จะดึงพฤติกรรมนี้กลับมา

 

ที่มา เล่นจนได้เรื่อง

podcast

LATEST
OUR PICKS
HOT
กำลังโหลดบทความถัดไป...