{{-- --}}
Advertisement

SHARE

ธวัชชัย ไทยเขียว รองปลัดกระทรวงยุติธรรม

ประเด็นคือ – เหลืออีก 2 วัน สำหรับการเปิดรับสมัครบุคคลเข้ามา รับการสรรหาเป็น กกต. ล่าสุด นายธวัชชัย ไทยเขียว รองปลัดกระทรวงยุติธรรม เข้ายื่นใบสมัครเป็น 7 เสือ กกต.ใหม่

วันนี้ (8 พ.ย. 60) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตามที่คณะกรรมการสรรหากรรมการการเลือกตั้ง ได้เปิดรับสมัครบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็น กรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. ระหว่างวันที่ 19 ตุลาคม–วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 ซึ่งเป็นรับสมัคร ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 นาฬิกา ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคารรัฐสภา 2 ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ และชั้น 1 อาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ กรุงเทพ

ปรากฎว่า ผู้ที่เข้ามายื่นใบสมัครรับการสรรหาเป็น กกต. คนล่าสุด  คือ นายธวัชชัย ไทยเขียว รองปลัดกระทรวงยุติธรรม โดยเป็นผู้สมัคร ลำดับที่ 12 ทั้งนี้นายธวัชชัย ไทยเขียว เป็นข้าราชการของกระทรวงยุติธรรม เคยมีส่วนร่วมเป็นตัวแทนเจรจากับขอคืนพื้นที่กระทรวงยุติธรรม จากกลุ่มผู้ชุมนุม กปปส.เมื่อปี 2557

นอกจากนี้ ยังมีบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มาสมัครเข้ารับการสรรหา เป็นกกต. ดังนี้ (ข้อมูลวันที่ 8 พ.ย. 2560)

 1. ศาสตราจารย์ ดร.เรืองวิทย์ เกษสุวรรณ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ อายุ 61 ปี
 2. พลอากาศเอก มานะ ประสพศรี อดีตเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ และอดีตผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ อายุ 61 ปี
 3. นายสมศักดิ์ ศิริสุนทร นักกฎหมายอิสระ อายุ 60 ปี
 4. พลโท ดร. พีระพงษ์ มานะกิจ กรรมการ กสทช. อายุ 62 ปี
 5. นายศรีสุรินทร์ จำปา ปลัดอำเภอ, นายอำเภอ อายุ 64 ปี
 6. ดร. ลัดดาวัลย์ ตันติวิทยาพิทักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย (คปก.), รองประธานมูลนิธิองค์กรกลางเพื่อประชาธิปไตย (P-NET) อายุ 60 ปี
 7. นายทองสุข ดวงบุปผา ประธานภาคประชาสังคม อายุ 65 ปี
 8. รศ.ดร.ยศศักดิ์ โกไศยกานนท์ ทนายความ และกรรมการบริษัท ลอว์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส จำกัด และประธานกรรมการสำนักกฎหมาย แอล ซี เอส จำกัด อายุ 47 ปี
 9. นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ อายุ 57 ปี
 10.  รศ.ดร. อิสสรีย์ หรรษาจรูญโรจน์ ข้าราชการบำนาญ และอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ อายุ 63 ปี
 11.  ว่าที่ร้อยตรีอำนวย อุปถัมภ์ ทนายความ และหัวหน้าสำนักกฎหมายอุปถัมภ์และธุรกิจ อายุ 53 ปี

โดยผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกกต.ทั้งหมด จะต้องผ่านคณะกรรมการสรรหาพิจารณาให้เหลือ 5 คน ส่วนกกต. อีก 2 คน มาจากที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา รวมเป็นกกต.ชุดใหม่ จำนวน 7 คน ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลืิอกตั้ง หรือ กกต.

อย่างไรก็ตาม ในวันศุกร์ที่ 10 พ.ย.นี้ จะเป็นวันสุดท้ายของการเปิดรับสมัคร แต่หากยังมีผู้สมัครไม่มากพอ คณะกรรมการสรรหากรรมการการเลือกตั้งอาจพิจารณา ขยายเวลารับสมัครได้ภายในกรอบเวลา 60 วัน ซึ่งก่อนหน้านี้นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่ 1 ให้สัมภาษณ์ว่า อาจมีการขยายกรอบเวลาการรับสมัคร หากผู้ที่จะมาลงรับสมัคร เตรียมเอกสารไม่ทัน

 

 

ขอบคุณภาพ ธวัชชัย ไทยเขียว / ประชาสัมพันธ์ กระทรวงยุติธรรม

podcast

LATEST
OUR PICKS
HOT
กำลังโหลดบทความถัดไป...