Advertisement

SHARE

ประเด็นคือ – จ.นครสวรรค์ ยังมีน้ำท่วมสูง ชาวบ้านลุ่มแม่น้ำยมหลายครอบครัวเริ่มขาดแคลนอาหาร เผยน้ำลดลงช้า คาดว่าจะท่วมอีกนานนับเดือน

วันนี้ (8 พ.ย. 60) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ชาวบ้านหมู่ที่ 13 และ 14 ต.บางเคียน อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ ต้องขับเรือออกจากหมู่บ้านหาซื้ออาหารกลับเข้าไปกักตุนเพื่อดำรงชีวิตประจำวัน หลังในพื้นที่ภายในหมู่บ้านถูกน้ำท่วมขัง 100 เปอร์เซ็นต์ ต้องใช้เรือเป็นพาหนะเพียงอย่างเดียวเท่านั้น

จากการเปิดเผยของ นายบุญยืน อินทร์กล่ำ ชาวบ้านหมู่ที่ 14 ต.บางเคียน อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ บอกว่า ในขณะนี้น้ำยังท่วมขังในหมู่บ้าน ระดับน้ำยังสูงกว่า 1 เมตร ถนนทุกเส้นทางถูกตัดขาดและต้องใช้เรือเป็นพาหนะเข้าออกจากหมู่บ้านเท่านั้น ล่าสุดมีชาวบ้านหลายครอบครัวเริ่มขาดแคลนอาหารทั้งเครื่องอุปโภคบริโภค จนต้องขับเรือออกมาหาซื้อสิ่งของต่างๆ เข้าไปกักตุนไว้ใช้ในชีวิตประจำวัน

ในขณะที่สถานการณ์น้ำใน อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ ยังมีพื้นที่ประสบอุทกภัยจำนวน 11 ตำบล 126 หมู่ ได้แก่ ต.พันลาน ต.บางเคียน ต.พิกุล ต.ท่าไม้ ต.โคกหม้อ ต.ฆะมัง ต.หนองกระเจา ต.เกยไชย ต.ทับกฤช ต.ทับกฤชใต้ ต.ไผ่สิง โดยน้ำท่วมความสูงเฉลี่ย 1.00-1.25 เมตร ปัจจุบันระดับน้ำลดลงอย่างช้าๆ และคาดว่าชาวบ้านจะอยู่กับสภาพน้ำท่วมอีกนานนับเดือน

LATEST
OUR PICKS
HOT
กำลังโหลดบทความถัดไป...