Advertisement

SHARE

ภาพ : การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุรินทร์

โฆษกรัฐบาล เผยวันจันทร์นี้ นายกฯ พร้อมคณะจะลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดสุรินทร์และจังหวัดบุรีรัมย์ ติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง บูรณาการงานการจัดการน้ำทั้งระบบ

วันที่ 16 ส.ค.2562 นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เตรียมเดินทางไปตรวจราชการจังหวัดสุรินทร์และจังหวัดบุรีรัมย์ ในวันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม 2562 เพื่อติดตามการแก้ไขปัญหาภัยแล้งและการขาดแคลนน้ำ บรรเทาความเดือดร้อนและบริหารจัดการน้ำอุปโภคบริโภคให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่ โดยมีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ในครั้งนี้ด้วย อาทิ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข, พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย, นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ, นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน และพล.อ.ชัยชาญ ช้างมงคล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม โดยเช้าวันที่ 19 สิงหาคม 2562 นายกรัฐมนตรีและคณะ จะออกเดินทางจากจากท่าอากาศยานทหาร 2 กองบิน 6 (บน.6) ดอนเมือง กรุงเทพฯ ไปยังท่าอากาศยานบุรีรัมย์ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ โดยเครื่องบิน C-130 และเดินทางต่อโดยเฮลิคอปเตอร์ จากท่าอากาศยานบุรีรัมย์ไปยังท่าอากาศยานสุรินทร์ภักดี ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ เพื่อตรวจเยี่ยมอ่างเก็บน้ำห้วยเสนงโครงการชลประทานสุรินทร์ ฟังบรรยายสรุปภาพรวมการบริหารจัดการน้ำและแนวทางการให้ความช่วยเหลือ พร้อมปล่อยขบวนรถบรรทุกน้ำเพื่อช่วยเหลือประชาชนด้านการอุปโภคบริโภค ณ บริเวณที่ทำการโครงการชลประทานสุรินทร์

ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานการประชุมการแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำในพื้นที่ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด ณ ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ จากนั้น ช่วงบ่าย นายกรัฐมนตรีจะตรวจเยี่ยมอ่างเก็บน้ำห้วยจรเข้มากโครงการชลประทานบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ และฟังบรรยายสรุปภาพรวมสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำและแนวทางการแก้ไขปัญหาและสถานการณ์น้ำอุปโภคบริโภคในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ณ บริเวณที่ทำการโครงการชลประทานบุรีรัมย์ ก่อนเดินทางกลับกรุงเทพฯ ในเย็นวันเดียวกัน

ประกาศพื้นที่ภัยพิบัติแล้ง 10 จังหวัด

ล่าสุดนายชยพล ธิติศักดิ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดเผยว่า ตั้งแต่วันที่ 20 พ.ค. 2562 ถึงปัจจุบันมีจังหวัดประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ฝนแล้ง/ฝนทิ้งช่วง) 10 จังหวัด ได้แก่ เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ กำแพงเพชร สุพรรณบุรี ศรีสะเกษ นครราชสีมา ชัยภูมิ สุรินทร์ สระแก้ว และพิษณุโลก รวม 38 อำเภอ 270 ตำบล 3,253 หมู่บ้าน 32 ชุมชน ปภ.ร่วมกับหน่วยทหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง เน้นจัดสรรน้ำอุปโภคบริโภคเป็นหลัก โดยจัดรถบรรทุกน้ำนำน้ำไปเติมยังถังน้ำกลางประจำหมู่บ้าน และจุดแจกจ่ายน้ำอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทุกครัวเรือนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ พร้อมระดมเครื่องจักรกลสาธารณภัยผันน้ำดิบเข้าสู่ระบบการผลิตน้ำประปา ขุดลอกแหล่งน้ำตามธรรมชาติ ขุดเจาะและเป่าล้างบ่อบาดาล รวมถึงประสานจัดทำฝนหลวงเมื่อสภาพอากาศเอื้ออำนวย อีกทั้งรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนใช้น้ำอย่างประหยัดและเกิดประโยชน์สูงสุด ส่วนเกษตรกรให้ปรับวิถีทำการเกษตรให้สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำในพื้นที่ ทั้งนี้ ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากภาวะฝนแล้ง/ฝนทิ้งช่วง

LATEST
OUR PICKS
HOT
กำลังโหลดบทความถัดไป...