Advertisement

SHARE

ประเด็นคือ – สารวัตรเกษตรจังหวัดพิษณุโลก อายัดปุ๋ยที่ใช้เลขทะเบียนฉลากปลอม จำนวนกว่า 1,490 กล่อง เตรียมนำส่งตรวจสอบธาตุอาหาร ก่อนให้นิติกรสรุปเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย

วันที่ 12 มี.ค. 2561 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สารวัตรเกษตร สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 2 บุกอายัดสินค้าร้านจำหน่ายปุ๋ยแห่งหนึ่ง ในตำบลสมอแข อำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลก หลังตรวจสอบพบปุ๋ยและเคมีการเกษตร ที่จำหน่ายในเขตอำเภอวังทอง มีการแสดงฉลาก เลขที่ใบรับแจ้ง ของกรมวิชาการเกษตรไม่ถูกต้อง มีการนำเอาเลขที่ของบริษัทอื่น มาจัดแสดงในฉลากแทน และสินค้าบางส่วนยังไม่ได้รับอนุญาตขอขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้อง

นายสมเพชร พรมเมืองดี ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 2 เปิดเผยว่า ขณะนี้เป็นช่วงเวลาที่ชาวนาจะนำปุ๋ยและเคมีเกษตรไปใช้เพาะปลูก ซึ่งทีมสารวัตรเกษตรจะตระเวนลงพื้นที่ เพื่อสำรวจปุ๋ยและเคมีเกษตร เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง ไม่ให้ชาวนาถูกเอารัดเอาเปรียบ ซื้อปุ๋ยและเคมีเกษตร ไปใช้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นการเพิ่มต้นทุนโดยเปล่าประโยชน์

สำหรับปุ๋ยและเคมีเกษตรที่อายัดไว้จะนำส่งตรวจว่ามีธาตุอาหาร ตามฉลากที่แสดงไว้ครบถ้วนหรือไม่ ก่อนที่จะสรุปและส่งให้นิติกรของกรมวิชาการเกษตร ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป

LATEST
OUR PICKS
HOT
กำลังโหลดบทความถัดไป...