Advertisement

SHARE

วันนี้กฎหมายควบคุมและเก็บภาษีสินทรัพย์ดิจิทัลประกาศใช้แล้ว 2 ฉบับ โดยมีสาระสำคัญคือ ควบคุมผู้เป็นตัวกลางซื้อขายเงินสกุลดิจิทัล และเรียกเก็บภาษี ณ ที่จ่าย 15% หากซื้อขายแล้วมีกำไร

LATEST
OUR PICKS
HOT
กำลังโหลดบทความถัดไป...