Advertisement

SHARE

ประเด็น – “อธิบดีกรมธนารักษ์” เตรียมประกาศราคาประเมินที่ดินรอบใหม่ มีผล 1 ม.ค. 61 ชี้ในกทม.ราคาที่ดินย่านสีลมยังสูงสุดตารางวาละ 1 ล้านบาท

เมื่อวานนี้ (18 ธ.ค.60) นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมธนารักษ์ เปิดเผยว่า กรมธนารักษ์เตรียมประกาศราคาประเมินที่ดินปี 2561 ซึ่งเป็นการประเมินราคารอบใหม่รายแปลง 32 ล้านแปลง มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.61 นี้

โดยในส่วนของราคาประเมินในพื้นที่กรุงเทพฯ สูงสุดอยู่ที่ย่านสีลม ตารางวาละ 1 ล้านบาท และต่ำสุดอยู่ที่บางขุนเทียน บริเวณคลองโล่งชายทะเล ตารางวาละ 500 บาท ส่วนพื้นที่ต่างจังหวัด สูงสุดอยู่ที่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ตารางวาละ 4 แสนบาท และต่ำสุดอยู่ที่ จ.ลพบุรี อ.โคกเจริญ ตารางวาละ 20 บาท

โดยก่อนหน้านี้ กรมธนารักษ์ได้ทยอยประเมินราคาที่ดินรายแปลงได้ 18.6 ล้านแปลง แต่ในปี 2560 ได้ประเมินราคาส่วนที่เหลืออีก 13.4 ล้านแปลง จนครบ 32 ล้านแปลง และให้ยกเลิกการใช้ราคาประเมินเป็นแบบรายบล็อก ซึ่งการประเมินแบบรายแปลง ยังไม่ครอบคลุมทั้งหมด ขึ้นอยู่กับการแจ้งอาจจะมีการประกาศราคาประเมินมากกว่าหรือน้อยกว่า 32 ล้านแปลงก็ได้

podcast

LATEST
OUR PICKS
HOT
กำลังโหลดบทความถัดไป...