Advertisement

SHARE

ประธาน ป.ป.ช. ให้ความชัดเจน “สมเด็จพระสังฆราช” ไม่ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินตามประกาศใหม่ ป.ป.ช. ส่วน “นายก-กรรมการสภามหาวิทยาลัย” ที่จ่อลาออก เตรียมขยายเวลาให้ 60 วัน

วันที่ 12 พ.ย. พล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) กล่าวถึงกรณีนายกและกรรมการสภามหาวิทยาลัยเตรียมยื่นใบลาออก หลังมีประกาศ ป.ป.ช. ให้ยื่นแสดงบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินว่า ในการประชุม ป.ป.ช. วันที่ 13 พ.ย. นี้จะมีการหยิบยกประเด็นปัญหา รวมถึงข้อห่วงใยมาพิจารณา

(พล.ต.อ. วัชรพล ประสารราชกิจ ประธาน ป.ป.ช. )

พล.ต.อ.วัชรพล ยืนยันด้วยว่า “ผู้บริหารระดับสูง” มีหน้าที่ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินตามกฎหมาย แต่เมื่อ ป.ป.ช.ออกประกาศไปแล้ว ก่อให้เกิดผลกระทบ ทำให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยบางคนประสงค์ที่จะลาออก ดังนั้นจึงต้องมาพิจารณาขยายระยะเวลาการบังคับใช้ประกาศดังกล่าวทั้งฉบับ ไม่ใช่เฉพาะกรรมการสภามหาวิทยาลัย

นอกจากนี้ ยังมีอีกหลายประเด็นที่จะต้องพิจารณา ทั้งเรื่องข้อกฎหมาย แนวทางการปฏิบัติ ความเสมอภาค รวมถึงหลักการของกฎหมายที่มุ่งไปที่ความโปร่งใส และมองถึงผลกระทบที่จะตามมา เพราะประกาศครั้งนี้แตกต่างจากประกาศตาม พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2542 ที่ ป.ป.ช.สามารถระบุได้ว่า จะให้ใครมาแสดงบัญชีทรัพย์สินบ้าง แต่กฎหมายใหม่ ป.ป.ช. ไม่มีอำนาจดังกล่าว ดังนั้น เราจึงมีหน้าที่ประกาศให้ตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงทั้งหมดมาแสดงบัญชีทรัพย์สิน

“การจะแก้ไขประกาศหรือไม่นั้น ไม่ได้อยู่ที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยหรือใครจะลาออก การจะลาออกหรือไม่เป็นการตัดสินใจของแต่ละคน เป็นดุลยพินิจของแต่ละคน เพราะการจะทำงานหรือไม่อยู่ที่ความสมัครใจ เราไม่ได้ออกกฎหมายบังคับว่าท่านต้องเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย คิดว่าจะขยายเวลาไปไม่ต่ำกว่า 60 วัน เพื่อให้คนที่คิดจะลาออกได้มีเวลาคิดว่าจะอยู่ต่อหรือไม่” ประธาน ป.ป.ช. ระบุ

ส่วนกรณีสมเด็จพระสังฆราช ในฐานะนายกสภามหาวิทยาลัยสงฆ์ ที่ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินตามประกาศดังกล่าว พล.ต.อ.วัชรพล กล่าวว่า ประเด็นนี้ ป.ป.ช.ได้วินิจฉัยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีความชัดเจนว่าสมเด็จพระสังฆราชไม่มีหน้าที่ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินตามประกาศ ป.ป.ช. เนื่องจากสมเด็จพระสังฆราชเป็นประธานสงฆ์ที่โปรดเกล้าโดยพระมหากษัตริย์ แต่ไม่รวมถึงพระเถระชั้นผู้ใหญ่ในสภามหาวิทยาลัย ดังนั้น พระเถระหลายๆ รูปจะต้องยื่นบัญชีทรัพย์สิน ซึ่งไม่ได้มีปัญหาอะไร

 

ขอบคุณภาพ FB : สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เร่งหาทางออก บังคับหลายตำแหน่งยื่นทรัพย์สิน ป.ป.ช.

ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) บังคับให้ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและที่เกี่ยวข้อง รวมถึงนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย และอธิการบดี ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน และเผยแพร่ต่อสาธารณะ

LATEST
OUR PICKS
HOT
กำลังโหลดบทความถัดไป...