Advertisement

SHARE

ประเด็นคือ – ป.ป.ช.เตรียมแก้ระเบียบแจ้งบัญชีทรัพย์สินให้สอดคล้อง กม.ฉบับใหม่ ยันนาฬิกา-แหวนเพชร พล.อ.ประวิตร ไม่ได้อยู่ในบัญชีรายการทรัพย์สินที่แจ้งเมื่อปี 2557

วันที่ 8 ธ.ค. 2560 คณะกรรมการป้องกันและปราบการการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ทำหนังสือถึง พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ให้ชี้แจงการครอบครองนาฬิกาและแหวนเพชรหรู เป็นลายลักษณ์อักษรต่อ ป.ป.ช.ภายใน 30 วัน นับจากที่ ป.ป.ช.ได้ส่งหนังสือแจ้งให้รับทราบเมื่อวานนี้ (7 ธ.ค.)

พล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ ประธาน ป.ป.ช. กล่าวว่า นาฬิกายี่ห้อ ริชาร์ด มิลล์ และแหวนเพชร ไม่ได้อยู่ในบัญชีรายการทรัพย์สินที่ พล.อ.ประวิตร แจ้งเมื่อปี 2557 ซึ่งตามกฎหมายระบุว่า ให้แจ้งบัญชีทรัพย์สินในวันเข้าสู่ตำแหน่ง และวันพ้นจากตำแหน่งภายใน 30 วัน และภายใน 1 ปี เท่านั้น แต่ไม่ได้กำหนดให้ต้องทรัพย์สินเมื่อได้มาทันที

ประธาน ป.ป.ช.ยังให้ความเห็นถึงบทบัญญัติเกี่ยวกับการกำหนดให้เปิดเผยบัญชีรายการทรัพย์สิน และหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ซึ่งคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ยังยืนยันในหลักการเดิมคือ ต้องเปิดเผยต่อสาธารณะเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ซึ่งปัจจุบัน สามารถให้ ป.ป.ช.ไม่ต้องเปิดรายละเอียดของทรัพย์สินบางชนิดได้ ในกรณีที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคล เช่น เลขบัตรประจำตัวประชาชน เลขที่โฉนด หรือ หมายเลขบัญชีเงินฝากธนาคาร แต่ผู้ยื่นแสดงทรัพย์สินต้องการร้องขอมายัง ป.ป.ช.ก่อน ดังนั้นจึงจะมีการแก้ไขกฎหมายเพื่อให้ ป.ป.ช.สามารถพิจารณาปิดรายละเอียดข้อมูลส่วนบุคคลได้เองโดยที่ผู้ยื่นแสดงทรัพย์สินไม่ต้องร้องขอมายัง

ด้านนายวรวิทย์ สุขบุญ รองเลขาธิการ ป.ป.ช.ชี้แจงขั้นตอนหลังจาก ป.ป.ช.ได้รับหนังสือชี้แจงจากพลเอกประวิตร ว่าจะรวบรวมเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการอีกครั้ง เพื่อพิจารณาต่อไป คาดว่าจะใช้เวลาไม่นาน พร้อมยืนยัน ป.ป.ช.ไมได้เป็นหน่วยฟอกขาวให้พลเอกประวิตร ตามที่มีการวิจารณ์ ซึ่งสำนักงาน ป.ป.ช.ดำเนินการตามระเบียบปฏิบัติปกติ ส่วนการพิจารณาของคณะกรรมการต้องเป็นไปตามพยานหลักฐาน

LATEST
OUR PICKS
HOT
กำลังโหลดบทความถัดไป...