Advertisement

SHARE

ตัวแทนชาวบ้านจำนวนหนึ่ง เดินทางไปยื่นหนังสือต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเลยขอให้เปิดลงทะเบียนใหม่ เพราะเชื่อว่ายังมีคนจนอีกกว่า 1 หมื่นคนยังไม่ได้รับสิทธิ

วันที่ 18 ธ.ค.2561 วานนี้ตัวแทนชาวตำบลน้ำสวย อำเภอเมืองเลย กว่า 50 คน ยื่นหนังสือถึงพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ผ่านนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เพื่อขอลงทะเบียนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ หลังสภาเกษตรอำเภอเมืองเลย พบว่า กลุ่มผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ที่มีฐานะยากจน กว่า 1 หมื่นคน ไม่สามารถเดินทางไปลงทะเบียนได้ในปี 2560 รายชื่อจึงตกหล่นทำให้ไม่ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวว่า จะดำเนินการ 2 แนวทาง คือ กรณีที่ชาวบ้านยังไม่ได้รับบัตรสวัสดิการทั้งๆ ที่มีคุณสมบัติ ทางจังหวัดทำหนังสือเรียนเลขาธิการนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีกระทรวงการคลัง เพื่อสั่งการปฏิบัติตามที่กระทรวงการคลังกำหนด และแนวทางที่ 2 เฉพาะชาวตำบลน้ำสวย ขอนัดหมายวันที่ 19 ธันวาคม เพื่อเปิดรับคำร้อง

ก่อนหน้านี้นายกรัฐมนตรีสั่งตรวจสอบผู้ที่ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ว่าเป็นผู้มีรายได้น้อยจริงหรือไม่ ขณะที่กระทรวงการคลังเตรียมวางกรอบคุณสมบัติผู้ถือบัตรใหม่ ซึ่งวิธีการแก้ไขอาจต้องให้ลงทะเบียนทั้งรายบุคคลและลงทะเบียนเป็นครอบครัว เพื่อให้การคัดกรองเที่ยงตรงมากขึ้น โดยจะมีการเพิ่มเงื่อนไขในการลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยรอบใหม่ปีหน้า

รมว.คลัง เตรียมทบทวนรายได้บัตรคนจนใหม่

ด้านนายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เรียกประชุมผู้บริหารสำนักงานเศรษฐกิจการคลังกรมบัญชีกลาง พร้อมด้วยผู้บริหารธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ และธนาคารออมสินเพื่อประเมินผลการดำเนินโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งธนาคารออมสินรายงานว่า ยอดผู้ลงทะเบียนกับธนาคาร มีรายได้เพิ่มขึ้น สูงเกินกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้  ขณะที่นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตและสหกรณ์การเกษตร กล่าวว่า ยอดรวมผู้ลงทะเบียนโครงการสวัสดิการแห่งรัฐ มีรายได้เพิ่มขึ้นเกินกว่าปีละ 1 แสนบาท ซึ่งสูงกว่าหลักเกณฑ์คุณสมบัติด้านรายได้ของโครงการร้อยละ 3 ของผู้ลงทะเบียน ในจำนวนนี้เป็นเกษตร กรประมาณ 4,000 คน แต่รัฐบาลยังไม่ตัดสิทธิ์กลุ่มดังกล่าว เนื่องจากรายได้เกษตรกรที่เพิ่มขึ้น อาจมาจากการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลของผลผลิต จึงยังคงจ่ายเงินตามสิทธิในบัตรสวัสดิการ ขณะเดียวกัน กระทรวงการคลัง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กำลังเร่งออกแบบระบบตรวจสอบผู้ลงทะเบียนในโครงการ ที่แจ้งข้อมูลเท็จ เพื่อตัดสิทธิ์จากโครงการ

ขณะที่นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวนการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กล่าวว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง สั่งให้ สศค.และสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ ทั้ง 2 แห่ง กลับไปทบทวนรายละเอียดรายได้ผู้ลงทะเบียนใหม่อีกครั้ง หลังประเมินว่าอาจมีความคลาดเคลื่อน ก่อนนำข้อมูลไปพิจารณาร่างหลักเณฑ์คุณสมบัติลงทะเบียนโครงการ

ปัจจุบัน มีผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประมาณ 11.4 ล้านคน แบ่งเป็นผู้มีรายได้ต่ำกว่า 30,000 บาทต่อปี 8.3 ล้านคน และรายได้เกินกว่า 100,000 บาท ต่อปีประมาณ 3 ล้านคน ในจำนวนนี้ยังไม่รวมผู้ผ่านคุณสมบัติรอบใหม่อีก 3.1 ล้านคน ซึ่งอยู่ระหว่างเตรียมการจัดส่งบัตรสวัสดิการคาดว่าจะแล้วเสร็จในปลายปีนี้

LATEST
OUR PICKS
HOT
กำลังโหลดบทความถัดไป...