{{-- --}}
Advertisement

SHARE

ประเด็นคือ – พบเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าแล้วในพื้นที่ 8 อำเภอ 14 ตำบล จ.ศรีสะเกษ จนท.เร่งออกหน่วยฉีดวัคซีนป้องกันโรคให้กับสุนัข – แมว

วันที่ 18 มี.ค. 61 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายธวัช สุระบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เปิดเผยว่า จากการที่ขณะนี้ จ.ศรีสะเกษ มีการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า ดังนั้น ตนจึงได้เรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ ทั้งนี้ เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหาโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ จ.ศรีสะเกษ โดยมี นายเมธี สุพรรณฝ่าย รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ นายสัตวแพทย์ นัทธ์เวโรจน์ บูชาพัฒน์ ปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

นายธวัช สุระบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า ตนได้สั่งการให้ทุกอำเภอเรียกประชุมผู้นำท้องถิ่นมาทำความเข้าใจถึงสถานการณ์ เพื่อรับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น และให้ทุกอำเภอได้เร่งออกหน่วยฉีดวัคซีนป้องกันโรคให้กับสุนัข – แมว และประชาชน พร้อมประชาสัมพันธ์การป้องกัน สร้างความเข้าใจกับชาวบ้าน เด็กเยาวชนในทุกพื้นที่ โดยให้ทุกพื้นที่จัดตั้งงบประมาณสร้างศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจ และเครือข่ายเฝ้าระวัง และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ เพื่อแก้ไขปัญหาเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า ที่อาจจะเกิดในทุกพื้นที่ได้ พร้อมกับจัดตั้งสถานที่พักพิงสุนัข – แมวจรจัดชั่วคราว เพื่อจะได้ไม่ให้สุนัข – แมวจรจัดไปติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้ากับสัตว์ตัวอื่นๆ ต่อไป

นายสัตวแพทย์ นัทธ์เวโรจน์ บูชาพัฒน์ ปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ เป็น 1 ใน 22 จังหวัด ที่อยู่ในกลุ่มพื้นที่สีแดง หรือพื้นที่ที่พบโรคพิษสุนัขบ้าในคน ซึ่งใน 2 ปีย้อนหลัง จังหวัดศรีสะเกษเคยมีผู้เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้าแล้ว ปัจจุบันในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษมียอดสุนัข – แมว รวมกันกว่า 200,000 ตัว และ พบเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าแล้วในพื้นที่ 8 อำเภอ 14 ตำบล

podcast

LATEST
OUR PICKS
HOT
กำลังโหลดบทความถัดไป...