{{-- --}}
Advertisement

SHARE

หลายพรรคการเมืองเห็นตรงกัน ครูภาระงานหนัก แต่รายได้น้อยสวนทางกับความคาดหวัง เสนอตัดภาระงานไม่จำเป็นให้มุ่งมั่นกับการสอนได้ และควรยกระดับอาชีพครู รวมทั้งค่าตอบแทนและสวัสดิการ

วันที่ 16 มกราคมของทุกปี เป็น “วันครูแห่งชาติ” หลายพรรคการเมือง ใช้โอกาสนี้เสนอนโยบายเกี่ยวกับครู

ประชาธิปัตย์ : ประเมินครูจากความสำเร็จของนักเรียนแทนการทำวิทยฐานะ

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรค แถลงนโยบาย “ยกระดับครูไทย” โดยมุ่งยกระดับทั้งคุณภาพชีวิตของครู และคุณภาพการเรียนการสอนแก่นักเรียน ด้วยการคืนครูให้กับนักเรียน ลดภาระงานและการทำวิทยฐานะที่ไม่เกี่ยวกับการสอน เพิ่มผลตอบแทนและสิทธิประโยชน์อย่างเหมาะสม การเลื่อนขั้นเงินเดือนพิจารณาจากผลสำเร็จของนักเรียนแทนการทำเอกสาร

ยกระดับครูให้เป็นวิชาชีพชั้นสูง สร้างแรงจูงใจเพื่อให้ประเทศได้คนเก่งมาเป็นครู และเสนอการกระจายอำนาจการศึกษาสู่โรงเรียน ปลดแอกการยบริหารการศึกษาออกจากส่วนกลาง

ภูมิใจไทย : รัฐต้องให้ความสำคัญกับครูอัตราจ้าง

ดร.พะโยม ชิณวงศ์ อดีต เลขาธิการคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สมาชิกทีมยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาพรรคภูมิใจไทย กล่าวว่า อยากถือเอาวันนี้ให้ระลึกถึงครูอัตราจ้างซึ่งเป็นครูเหมือนกัน สอนนักเรียนเหมือนกัน แต่กลับได้รับการยกย่อง ได้รับสวัสดิการ ต่างกับข้าราชการครูน้อยกว่ามาก น่าจะประมาณ 1 เท่าเต็มๆ

ปัจจุบันนี้ เรามีครูอัตราจ้าง 2-3 แสนคนกระจายอยู่ทั่วประเทศ เป็นส่วนเติมเต็มภาวะขาดแคลนข้าราชการครู แต่คนกลุ่มนี้กลับได้รับเงินเดือน 7–9 พัน บางคนได้น้อยกว่าค่าแรงขั้นต่ำเสียอีก แล้วเขาจะเอากำลังใจจากไหนมาสอน
อยากให้ภาครัฐ ให้ความสำคัญกับครูอัตราจ้าง ให้เขามีกำลังใจอยากจะสอนซึ่งจะส่งผลดีกับนักเรียนในฐานะอนาคตของชาติ ส่วนภาระงานของครูต้องแบ่งแรงกายและพลังสมองไปทำงานเอกสารที่ไม่เกี่ยวข้องต้องถูกทอนให้น้อยลง

ชาติพัฒนา : เร่งแก้ปัญหาขาดแคลนครู เพิ่มสวัสดิการ-เงินเดือน

นายเทวัญ ลิปตพัลลภ หัวหน้าพรรคชาติพัฒนา กล่าวว่า เรื่องสวัสดิการและรายได้อาชีพครูก็ยังคงเป็นปัญหามาโดยตลอด ในขณะที่สังคมปัจจุบันก็ยังมีความคาดหวังกับอาชีพครูอย่างมาก ซึ่งสวนทางกับรายได้และชั่วโมงการทำงานของครู ขณะเดียวกันในปีที่ผ่านมามีครูเกษียณอายุราชการ กว่า 20,000 อัตรา และปัญหาคือบางโรงเรียนบรรจุเป็นข้าราชการไม่ได้ เป็นเพียงครูอัตราจ้างซึ่งมีรายได้น้อย และสวัสดิการที่ไม่เพียงพอ ในส่วนของครูเอกชนก็มีรายได้ที่น้อยกว่าโรงเรียนรัฐ ดังนั้นเรื่องของสวัสดิการและรายได้ของอาชีพครูเป็นปัญหาหนึ่ง ทำให้เกิดการขาดแคลนครูในอนาคต

รัฐจึงต้องเร่งแก้ไขปัญหาการจัดการสวัสดิการ และเงินเดือนครู รวมถึงการบรรจุข้าราชการครู เพื่อเป็นแรงจูงใจให้กับบุคคลากรของชาติที่มีความต้องการเป็นครูเพื่อที่จะเป็นการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนครูในอนาคต รวมถึงการจัดระบบการศึกษาให้มีอัตราส่วนครูกับนักเรียนที่เหมาะสม เพื่อให้เกิดการสอน การเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพต่อผู้เรียนอย่างสูงสุด

อนาคตใหม่ : คืนครูกลับให้เด็ก เลิกทำงานเอกสาร-สอนซ้ำซ้อน

น.ส.กุลธิดา รุ่งเรืองเกียรติ รองหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ กล่าวว่า ปัญหาของครูไทยส่วนใหญ่คือ ต้องทำงานอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวกับการสอน แต่เป็นการตอบสนองต่อผู้บังคับบัญชาในสายงานต่อเนื่องกันไป ทั้งงานโครงการต่างๆ ที่ซ้ำซ้อนกับวิชาที่เด็กเรียนอยู่แล้ว แต่ต้องทำเพื่อให้หน่วยงานที่สูงขึ้นไปทำผลประเมิน หรือการต้องสอนวิชาซ้ำซ้อนซึ่งเพิ่มขึ้นมาโดยกินเวลาคาบเรียนซึ่งควรใช้ให้เป็นประโยชน์มากกว่านั้น

“ครูซึ่งควรมีหน้าที่หลักในการสอนหนังสือ กลับต้องถูกกรอบระบบของใหม่ มาทำให้งานสอนกลายเป็นงานรอง เรื่องนี้นอกจากจะผิดปกติ ก็ยังสะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนว่า ในสมการการเรียนการสอน มีแต่คุณค่าประเมินของโรงเรียน ของครู แต่ไม่มีเด็กอยู่ร่วมเป็นตัวตั้งใดๆ เลย และนี่แหละที่ทำให้นโยบายปฏิวัติการศึกษา ของพรรคอนาคตใหม่ ถูกออกแบบขึ้นมา และเราหวังว่าจะมีโอกาสทำให้มันเป็นจริง”

podcast

LATEST
OUR PICKS
HOT
กำลังโหลดบทความถัดไป...