Advertisement

SHARE

ประเด็นคือ – รมว.มหาดไทย กำชับทุกภาคส่วนขับเคลื่อนการสร้างความปลอดภัยทางถนน ด้วย 6 มาตรการ ภายใต้แนวคิด “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร ช่วงเทศกาลปีใหม่ ตามหลัก 4 ห้าม 2 ต้อง

วันที่ 21 ธ.ค. 2560 พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย ในฐานะประธานกรรมการและผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) กำชับเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนดูแลความปลอดภัยช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 โดยจะมีการบูรณาการทุกภาคส่วนและประสานพลังประชารัฐป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในมิติเชิงพื้นที่ ภายใต้แนวคิด “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร”

แฟ้มภาพประกอบข่าว

โดยมุ่งขับเคลื่อน 6 มาตรการลดปัจจัยเสี่ยง คือ มาตรการลดปัจจัยเสี่ยงด้านคน มุ่งเน้นการบังคับใช้กฎหมายจราจรอย่างเข้มงวด, มาตรการลดปัจจัยเสี่ยงด้านถนนและสิ่งแวดล้อม มุ่งแก้ไขจุดเสี่ยงและสร้างสภาพแวดล้อมริมทางให้ปลอดภัย, มาตรการลดปัจจัยเสี่ยงด้านยานพาหนะ เน้นคุมเข้มมาตรฐานความปลอดภัยของยานพาหนะทุกประเภท โดยเฉพาะรถโดยสารสาธารณะประจำทางและไม่ประจำทาง, มาตรการดูแลความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว,มาตรการด้านความปลอดภัยทางน้ำ โดยตรวจสอบ ความปลอดภัยของเส้นทางสัญจรทางน้ำ เรือโดยสาร ท่าเทียบและความพร้อมของอุปกรณ์นิรภัย และ มาตรการด้านการช่วยเหลือหลังเกิดอุบัติเหตุ เน้นการเตรียมพร้อมระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน การเชื่อมโยงการแจ้งเหตุ และการส่งต่อผู้บาดเจ็บที่รวดเร็ว

แฟ้มภาพประกอบข่าว

พล.อ.อนุพงษ์ เน้นย้ำให้แต่ละจังหวัดนำสถิติอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลย้อนหลัง 3 ปี มาเป็นบทเรียนในการวางแนวทางการบริหารจัดปัญหาอุบัติเหตุทางถนนให้มีประสิทธิภาพ ที่สำคัญ ซึ่งปีนี้ ศปถ.ได้รณรงค์สร้างจิตสำนึกความปลอดภัยทางถนน มุ่งเน้นการลดพฤติกรรมเสี่ยงและเสริมสร้างความปลอดภัยทางถนนตามหลัก “4 ห้าม 2 ต้อง” ได้แก่ ห้ามเร็ว ห้ามเมา ห้ามโทร ห้ามง่วง ต้องสวมหมวกนิรภัย และต้องคาดเข็มขัดนิรภัย

 

podcast

LATEST
OUR PICKS
HOT
กำลังโหลดบทความถัดไป...