{{-- --}}
Advertisement

SHARE

ประเด็นคือ –  “สายการบินนกแอร์” ทำหนังสือแจ้งตลาดหลักทรัพย์ เรื่องการลาออกจาก ตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ของ นายพาที สารสิน

บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า  ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2560 เมื่อวันที่ 14 ก.ย.2560 มีมติรับทราบการลาออกจากตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  ของนายพาที สารสินโดยมีผลตั้งแต่วันที่ 14 ก.ย.2560 เป็นต้นไป ทั้งนี้นายพาที สารสิน จะยังคงดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทเช่นเดิม

 

นอกจากนี้ที่ประชุมยังมีมติแต่งตั้งนายพาที สารสิน กรรมการบริษัท ให้ดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการบริษัท และแต่งตั้ง นายปิยะ ยอดมณี  รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีผลตั้งแต่วันที่ 14 ก.ย.2560 เป็นต้นไป

podcast

LATEST
OUR PICKS
HOT
กำลังโหลดบทความถัดไป...