Advertisement

SHARE

ประเด็นคือ – แม่ทัพภาคที่ 4 เชื่อมั่นสถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้ปี 2561 มีแนวโน้มดีขึ้นในระดับที่น่าพอใจ เห็นได้จากสถิตินักท่องเที่ยว และนักลงทุนในพื้นที่ ส่วนปัญหาความรุนแรงในพื้นที่ ภาครัฐได้ติดตามคนกลุ่มนี้อยู่ ซึ่งมีความเกี่ยวพันกันทั้งผู้มีอิทธิพล นักการเมือง ข้าราชการ รวมถึงแนวร่วมที่ไม่มีทางเลือก หรือไม่มีอาชีพ

วันที่ 30 ธ.ค. 2560 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พลโทปิยวัฒน์ นาควานิช แม่ทัพภาคที่ 4 ระบุว่า ในฐานะที่ทำงานในพื้นที่มานาน รู้ดีว่า มีกลุ่มบุคคลจากหลายตระกูลในพื้นที่ ซึ่งเกี่ยวข้องกับธุรกิจผิดกฎหมาย และภัยแทรกซ้อน เป็นสาเหตุหลักของเหตุการณ์รุนแรง โดยใช้วิธีว่าจ้างคนตกงานในพื้นที่ก่อเหตุรุนแรง ซึ่งเจ้าหน้าที่รัฐได้ขึ้นบัญชีดำไว้แล้ว มีไม่มากนัก โดยเบื้องต้นได้พูดคุยกับคนเหล่านี้แล้ว และมีท่าทีเข้าใจต่อสถานการณ์ในพื้นที่

แม่ทัพภาคที่ 4 ระบุด้วยว่า นอกจากกลุ่มคนในพื้นที่แล้ว ปัญหารุนแรงในพื้นที่ชายแดนใต้ ยังมีนักการเมืองเข้ามาควบคุมผู้มีอิทธิพลและผู้มีอิทธิพลก็ควบคุมข้าราชการอีกทอดหนึ่ง แต่หลังเข้ารับหน้าที่ ได้ประกาศไปแล้วว่าหากพบข้าราชการทำผิด จะสั่งลงโทษด้วยการปลดออกจากราชการทันที

พร้อมเชื่อมั่นว่า ปี 2561 สถานการณ์ในพื้นที่ชายแดนใต้มีแนวโน้มดีขึ้นตามลำดับ เห็นได้จากปริมาณนักท่องเที่ยวที่เดินทางลงพื้นที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง โดยเฉพาะสนามบินหาดใหญ่ ซึ่งมีผู้ใช้บริการในปี 2560 มาถึง 4.4 ล้านคน รวมถึงที่อำเภอเบตง แต่คงยืนยันไม่ได้ว่า สถานการณ์ความรุนแรงจะไม่เกิดขึ้นเลย แต่ย้ำว่า ยังคงเดินหน้าทำให้ทั้ง 14 จังหวัดในพื้นที่เป็นพื้นที่ปลอดภัย ซึ่งขณะนี้ได้กำหนดให้ 12 อำเภอเป็นเขตเซฟตี้โซน ซึ่งยังไม่เคยเกิดเหตุ แต่ไม่สามารถเปิดเผยได้ว่า เป็นอำเภอใด เพราะจะกลายเป็นเป้าของผู้ก่อเหตุ

podcast

LATEST
OUR PICKS
HOT
กำลังโหลดบทความถัดไป...