Advertisement

SHARE

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (มวล.) จัดค่าย Walailak Young Ambassador 2018 โดยมีนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 จาก 21 โรงเรียนทั่วประเทศ จำนวน 200 คน เข้าร่วมสัมผัสชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย

วันที่ 12 กันยายน 2561 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์โดยส่วนสื่อสารองค์กร จัดโครงการ “ค่าย Walailak Young Ambassador 2018” ขึ้น ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 2 โดยมีสถาบันภาษาร่วมดำเนินการจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 – 29 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา ซึ่งได้พัฒนารูปแบบและเติมเต็มกิจกรรมที่เพิ่มทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในฐานกิจกรรมต่างๆ มากขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้พบปะ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ และการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยร่วมกับเพื่อนต่างสถาบัน พี่ๆ นักศึกษา และคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รวมทั้งนักเรียนจะได้ค้นพบตัวเองในการเลือกสาขาวิชา หรือหลักสูตรที่จะศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา เสริมสร้างทักษะการเป็นผู้นำ ทักษะการสื่อสาร ทักษะด้านภาษาอังกฤษ ฯลฯ และเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของมหาวิทยาลัย สร้างความสัมพันธ์อันดีและความร่วมมือด้านต่างๆ ระหว่างมหาวิทยาลัยกับโรงเรียนและนักเรียน รวมทั้งทำหน้าที่เป็นสื่อบุคคลเพื่อสื่อสารข้อมูลต่างๆ ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยได้คัดเลือกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีเกรดเฉลี่ยมากกว่า 3.00 จากโรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศ เข้าร่วมจำนวน 200 คน

ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ กล่าวอีกว่า การจัดค่าย Walailak Young Ambassador มีกิจกรรมหลักๆ ที่เน้นให้นักเรียนได้รับทราบถึงข้อมูลการเรียนการสอน ศักยภาพของสำนักวิชา และจัดให้มีการเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยแหล่งการเรียนรู้ เช่น สถาบันภาษา ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบัติการโทรทัศน์ สวนวลัยลักษณ์ ศูนย์กีฬา และห้องเรียนแบบ Smart Classroom นอกจากนี้ ยังจัดการบรรยายและจัดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การสอนโดยหลักมาตรฐาน UKPSF กิจกรรมส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษ เช่น การเรียนการสอนและการใช้ภาษาอังกฤษในยุคไทยแลนด์ 4.0 กิจกรรม Fun With Pronunciation กิจกรรม How I learn English กิจกรรม English for you รวมถึงการตัดต่อคลิปผ่าน placationon ในมือถือและกิจกรรมอื่นๆ อีกจำนวนมาก

“มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์พร้อมก้าวสู่มหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ มีนโยบายในการพัฒนาการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยในทุกมิติ เพื่อก้าวสู่ความเป็นสากล และมหาวิทยาลัยแห่งนี้เปรียบเสมือนตาน้ำแห่งความรู้ มีงานวิจัยที่ผลิตความรู้ต่างๆ มากมาย ทั้งนี้ ขอให้นักเรียนทุกคนมุ่งมั่นเดินตามความฝันของตนเองไปสู่ความสำเร็จ กำหนดเป้าหมายชีวิตให้ชัดเจน แต่ละคนมีความเก่ง ความถนัด และความสามารถไม่เหมือนกัน ดังนั้น นักเรียนจะต้องสำรวจตัวเองก่อนว่ามีความชอบอะไร ก็เลือกทำและเป็นอย่างนั้น ที่สำคัญการที่เราจะประสบความสำเร็จได้ จะต้องมีความมุ่งมั่น ตั้งใจ มีวินัย มีความรับผิดชอบ เป็นคนดีและต้องมีความรู้ เพราะความรู้จะสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเอง เปลี่ยนแปลงประเทศ และเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ได้” ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ กล่าว

 

อ่านข่าวอื่นได้ที่

เว็บไซต์: workpointnews.com

เฟซบุ๊ก: ข่าวเวิร์คพอยท์ ตลาดข่าว

ยูทูบ: workpoint news

ทวิตเตอร์: workpoint news

อินสตาแกรม: workpointnews

LATEST
OUR PICKS
HOT
กำลังโหลดบทความถัดไป...