Advertisement

SHARE

ประเด็นคือ – การการยางแห่งประเทศไทย ร่วมกับ ทีเฟล็กซ์ ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากสินค้ายางพาราล่วงหน้า เพื่อสร้างกลไกการต่อรอง หวังยกระดับราคายางพาราให้เกิดความยั่งยืน

วันที่ 5 มี.ค. 2561 กลุ่มผู้ประกอบธุรกิจยางพารา 3 ราย ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับบริษัทตัวแทน หรือ โบรกเกอร์ 5 รายใหญ่ สนับสนุนการซื้อขาย และส่งมอบสินค้าที่อ้างอิงกับยางแผ่นรมควันชั้น 3 โดยความร่วมมือนี้จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นนักลงทุนในการรับและส่งมอบยางพารา หลังยุบรวมตลาดซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า หรือ เอเฟล็ท กับ ทีเฟล็กซ์ ซึ่งปัจจุบันมีการซื้อขายสัญญายางแผ่นรมควันล่วงหน้า ประมาณ 500 สัญญา

นายธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย กล่าวว่า นับจุดเริ่มต้นผลักดันราคายางพาราของไทยให้เป็นราคายางที่อ้างอิงได้ในระดับสากล หลังร่วมกับมาเลเชียและอินโดนีเซีย จัดตั้งตลาดตลาด ยางพาราระดับภูมิภาค หรือ อาร์อาร์เอ็ม พร้อมเร่งศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาการซื้อขายยางพาราระดับภูมิภาค เป็นเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ ตามราคาอ้างอิงในตลาด ทีเฟล็กซ์ เพื่อผลักดันราคายางพาราของไทย เป็นราคาอ้างอิงสากล และสร้างความเป็นธรรมให้กับทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย

สำหรับสถานการณ์ราคายางพาราในขณะนี้ ปรับตัวดีขึ้น อยู่ประมาณกิโลกรัมละ 48 – 49 บาท เนื่องจากอยู่ในช่วงฤดูปิดกรีดยาง ประกอบกับ มาตรการลดการส่งออกของ 3 ประเทศผู้ผลิตรายใหญ่ 3 เดือน ส่งผลให้ แนวโน้มราคาปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่อง

ส่วนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่มีแนวคิดหยุดกรีดยาง 3 ล้านไร่ เพื่อลดปริมาณยางพาราในระบบนั้น ยังอยู่ระหว่างรับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้อง คาดว่าจะได้ข้อสรุปเร็วๆ นี้

podcast

LATEST
OUR PICKS
HOT
กำลังโหลดบทความถัดไป...