Advertisement

SHARE

กทม.ยืนยัน ทาสี “อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย” ตามแผนปรับปรุงภูมิทัศน์ เตรียมงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 10 ไม่มีนัยทางการเมือง

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ นายศักดิ์ชัย บุญมา ผู้อำนวยการสำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร (กทม.) เปิดเผยถึงกรณีมีการแชร์ภาพการติดนั่งร้านเพื่อปรับปรุงซ่อมแซมบริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ถนนราชดำเนินกลาง เขตพระนคร ว่า ตอนนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสังกัดกรุงเทพมหานคร อาทิ สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักการโยธา สำนักผังเมือง และสำนักงานเขตในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง อยู่ระหว่างการปรับปรุง ฟื้นฟูภูมิทัศน์ โบราณสถานและเส้นทางตลอดพื้นที่ที่เกี่ยวข้องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัววชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ระหว่างวันที่ 4-6 พฤษภาคม 2562

“ยืนยันว่า การปรับปรุงและฟื้นฟูอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ไม่มีนัยทางการเมือง แต่เป็นการดำเนินการตามแผนปรับปรุงและฟื้นฟูภูมิทัศน์เท่านั้น คาดการดำเนินการดังกล่าวจะแล้วเสร็จทั้งหมดภายในเดือนมีนาคม” นายศักดิ์ชัย กล่าว

podcast

LATEST
OUR PICKS
HOT
กำลังโหลดบทความถัดไป...