Advertisement

SHARE

“ศรีสุวรรณ” ยื่นเรื่อง กกต.ให้ส่งต่อเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยยุบพรรคไทยรักษาชาติ ระบุเรื่องแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีเป็นการกระทำมิบังควร ส่วนหัวหน้าและกรรมการบริหารพรรคควรลาออกเพื่อรับผิดชอบ ด้าน รุ่งเรือง พิทยศิริ  อดีตกรรมการไทยรักษาชาติ ยืนยันยื่นลาออกก่อน ไม่รู้เห็นการตัดสินใจเรื่องแคนดิเดตด้วย

วันที่ 11 ก.พ. เวลา 10.00 ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เดินทางมายื่นหนังสือต่อ กกต. เพื่อให้วินิจฉัยว่า การกระทำของพรรคไทยรักษาชาติขัดต่อกฎหมายและระเบียบการหาเสียงของ กกต. หรือไม่

นายศรีสุวรรณ กล่าวว่า ตามที่พรรคไทยรักษาชาติมีการเสนอชื่อทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี ได้ก่อให้เกิดการถกเถียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางในสังคมไทย ซึ่งก่อให้เกิดความสงสัยในหมู่ประชาชนทั่วไป ด้วยคำถามใหญ่ที่ว่า การเสนอชื่อทูลกระหม่อมฯ สามารถทำได้ถูกต้องตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหรือไม่ ซึ่งทางพรรคไทยรักษาชาติยืนยันว่าทำได้และถูกต้องตามรัฐธรรมนูญทุกประการเนื่องจากไม่มีบทกฎหมายใดห้ามไว้ และถูกต้องตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 89 ทุกประการนั้น

อย่างไรก็ตาม เมื่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชโองการ โปรดเกล้าฯ ว่ามิให้ทูลกระหม่อมฯ ลงเล่นการเมือง เนื่องจากเป็นพระบรมวงศานุวงศ์ใกล้ชิดพระมหากษัตริย์ รวมทั้งขัดรัฐธรรมนูญ ดังนั้น การเสนอชื่อ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ฯ โดยพรรคไทยรักษาชาติจึงเป็นการเสนอผู้ที่ขาดคุณสมบัติหรือ มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 13 วรรคสอง ประกอบมาตรา 14(2) ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 2561 ที่สำคัญเป็นการดำเนินการที่ละเมิดต่อข้อ 17 ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 2561 โดยชัดแจ้ง

ดังนั้น สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย จึงได้นำหลักฐานร้องเรียนต่อ กกต. เพื่อให้วินิจฉัยว่า การกระทำของพรรคไทยรักษาชาติดังกล่าวขัดต่อกฎหมาย และระเบียบการหาเสียงของ กกต. ข้อ 17 อันเข้าข่ายองค์ประกอบมาตรา 92(2) ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง 2560 พร้อมทั้งต้องการให้ กกต. นำกรณีดังกล่าวเสนอต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจฉัยยุบพรรคไทยรักษาชาติต่อไป

นอกจากนี้ ยังขอเรียกร้องให้หัวหน้าพรรคไทยรักษาชาติและกรรมการบริหารพรรคลาออก เพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อการกระทำที่มิบังควรเช่นนี้ และขอให้ กกต. ดำเนินการวินิจฉัยเรื่องนี้โดยเร็วก่อนที่จะมีการเลือกตั้ง เพื่อให้เกิดความชัดเจน หากล่าช้าไปจนถึงภายหลังการเลือกตั้งก็อาจก่อให้เกิดความเสียหายได้

ด้าน นายรุ่งเรือง พิทยศิริ อดีตกรรมการบริหารพรรคไทยรักษาชาติ เดินทางเข้ายื่นหนังสือต่อ กกต. โดยระบุว่า การมายื่นหนังสือครั้งนี้เพื่อติดตามและยืนยัน ว่า เมื่อวันที่ 4 ก.พ. ที่ผ่านมา ตนเองได้ยื่นหนังสือขอลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคไทยรักษาชาติ ต่อหัวหน้าพรรคแล้ว และไม่เกี่ยวข้องกับมติพรรคที่เสนอชื่อทูลกระหม่อมฯ เป็นแคนดิเนตนายกรัฐมนตรี

ทั้งนี้ ยืนยันว่าการลาออกครั้งนี้ไม่ได้ต้องการหนีในประเด็นใดๆ ทั้งสิ้น และเป็นการลาออกด้วยความสมัครใจ แม้ว่าตัวเองจะมีชื่ออยู่ใน ส.ส. บัญชีรายชื่อในลำดับต้นๆ ก็ตาม

LATEST
OUR PICKS
HOT
กำลังโหลดบทความถัดไป...