Advertisement

SHARE

รถเข็นอัจฉิรยะ

พัฒนาไปอีกขั้น เมื่อนักวิจัยไทยพัฒนาติดตั้งซอฟต์แวร์ที่ตัวรถเข็น ให้เป็นต้นแบบรถเข็นคนพิการอัจฉริยะ บังคับด้วยเสียงพูดหลากหลายภาษา นวัตกรรมใหม่อำนวยความสะดวกผู้ป่วย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ 21 ก.ค. 60 ผศ.ดร.บุญเรือง มะรังศรี อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) จ.นครราชสีมา และคณะ ได้ศึกษาวิจัยรถเข็นคนพิการสั่งงานด้วยเสียงพูด นวัตกรรมใหม่ที่จะอำนวยความสะดวกแก่ผู้พิการนั่งรถเข็น มีปัญหาในการเดิน สามารถช่วยเหลือตัวเองได้มากขึ้น ไม่ต้องเป็นภาระผู้อื่น ไม่ต้องมีใครมาช่วยเข็น พาไปโน่นไปนี่ ได้ชื่อว่า “รถเข็นอัจฉริยะ”

การทำงานของรถเข็นแบบพิเศษตัวนี้ ใช้มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงช่วยขับเคลื่อนอัตโนมัติ ด้วยระบบสั่งงานด้วยเสียงพูดของผู้ใช้งานเท่านั้น ใช้เทคนิคในการควบคุม ประกอบด้วย ระบบแปลงเสียงพูดเป็นคำสั่ง ใช้ซอต์ฟแวร์ API ของ JAVA เพื่อเปรียบเทียบคำสั่งที่รับเข้ามากับฐานข้อมูลที่บันทึกไว้ จากนั้นจะส่งคำสั่งออกทางซีเรียลพอต เพื่อไปควบคุมฮาร์ดแวร์

รถเข็นอัจฉิรยะ

ระบบขับเคลื่อนใช้มอเตอร์ควบคุมความเร็ว อัตราเร่ง และระยะทางอย่างแม่นยำ ใช้ระบบสั่งงานด้วยเสียงผ่านไมโครโฟน แสดงผลทางหน้าจอทัชสกรีนและแหล่งพลังงานใช้แบตเตอรี่ 24 โวลต์ รวมต้นทุนการผลิตประมาณ 15,000 บาท

ที่สำคัญการสั่งงานที่แม่นยำ ต้องออกเสียงเป็นรูปประโยค เช่น “..กรุณาไปข้างหน้า — กรุณาถอยหลัง..” เพื่อป้องกันความผิดพลาดในการแปรภาษาผ่าน Google

อย่างไรก็ตาม รถเข็นบังคับด้วยเสียงพูด เป็นเพียงต้นแบบของงานวิจัย ที่กำลังพัฒนาให้สามารถนำมาใช้งานได้จริงๆ เพื่ออำนวยความสะดวกผู้พิการ ไม่ต้องเป็นภาระผู้อื่น

podcast

LATEST
OUR PICKS
HOT
กำลังโหลดบทความถัดไป...