Advertisement

SHARE

พล.อ.ประวิตร หวั่นภัยแล้งกระทบวงกว้าง กำชับทุกเหล่าทัพ สำรวจและช่วยเหลือเข้าถึงทุกพื้นที่เสี่ยง และติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด

วันที่ 6 มี.ค. 2562 พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม สั่งการทุกเหล่าทัพ ติดตามสถานการณ์ภัยแล้งในทุกพื้นที่ ซึ่งคาดว่าปีนี้จะได้รับผลกระทบในวงกว้าง โดยให้เฝ้าระวังและเตรียมรับมือกับปัญหาไฟป่า และประสานการทำงานอย่างใกล้ชิดกับ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในทุกจังหวัด เพื่อประเมินสถานการณ์น้ำในพื้นที่เสี่ยง และสนับสนุนกำลังพล เครื่องมือ เครื่องจักรและยานพาหนะ เข้าร่วมบริหารจัดการแก้ปัญหานำ้อุปโภคและบริโภคของประชาชนในพื้นที่ โดยเฉพาะพื้นที่แล้งซ้ำซากหรือเสี่ยงต่อปัญหาการขาดแคลนน้ำ

ขณะเดียวกันให้กองทัพอากาศ ประสานกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สนับสนุนอากาศยานร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวง 5 ภูมิภาค 12 หน่วยปฏิบัติการที่รัฐบาลตั้งขึ้นออกปฏิบัติการฝนหลวงช่วยเหลือประชาชนให้ครอบคลุม 25 ลุ่มน้ำหลัก เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนและลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในพื้นที

 

LATEST
OUR PICKS
HOT
กำลังโหลดบทความถัดไป...