{{-- --}}
Advertisement

SHARE

(แฟ้มภาพ)

คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เดินหน้าตามกฎหมายกับ กลุ่มคนอยากเลือกตั้ง ล่าสุดแจ้งความข้อหาหนัก ขัดขืนคำสั่งเลิกชุมนุม-ทำร้ายเจ้าหน้าที่ รวม 41 คน

วันนี้ (31 พ.ค. 61) พ.อ.บุรินทร์ ทองประไพ หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการส่วนกฎหมายของ คสช. เข้าแจ้งความกับพนักงานสอบ สน.ชนะสงคราม ให้ดำเนินคดีกับกลุ่มบุคคลที่มาร่วมชุมนุม ในคดีซึ่งมีพฤติการณ์ไม่อยู่ภายใต้สิทธิและเสรีภาพ ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ และกฎหมาย จึงร้องทุกข์กล่าวโทษให้ดำเนินคดีกับกลุ่มผู้ชุมนุม แกนนำกลุ่มคนอยากเลือกตั้ง 21 คน

นายเนติวิทย์ โชติภัทรไพศาล (แฟ้มภาพ)

นอกจากนี้ ยังร้องทุกข์กล่าวโทษผู้มาร่วมชุมนุมกับกลุ่มคนอยากเลือกตั้ง กระทำความผิดตามคำสั่งหัวหน้าคสช.ที่ 3/2558 และถูกดำเนินคดีข้อหาขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่, การชุมนุมขัดต่อพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ, ความผิดตาม ป.วิอาญา มาตรา 215 มั่วสุมเกินกว่า 10 คนขึ้นไปก่อให้เกิดความวุ่นวาย, ความผิดตามม ป.วิอาญา มาตรา 216 เจ้าพนักงานสั่งให้เลิกชุมนุมแต่ผู้ชุมนุมขัดขืนไม่เลิกการชุมนุม และกระทำผิด พ.ร.บ.จราจร นอกจากนี้ ยังถูกดำเนินคดีในข้อหาทำร่ายร่างกายเจ้าพนักงาน และต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานขณะปฏิบัติหน้าที่ รวม 41 คน

 1. นายเนติวิทย์ โชติภัทรไพศาล
 2. นายวิบูลย์ บุญภัทรรักษา (พ่อไผ่ ดาวดิน)
 3. น.ส.สุนันทรัตน์ มุกตรี
 4. นายอนุรักษ์ เจนตวนิชย์
 5. นายโชคดี ร่มพฤกษ์
 6. นางประนอม พูลทวี
 7. นายกรกช แสงเย็นพันธ์
 8. นายพันธ์ศักดิ์ ศรีเทพ
 9. นายชเนศ ชาญโลหะ
 10. นางพรวลัย ทวีธนวาณิชย์
 11. นางจิดาภา ธนหัตถชัย
 12. นายสมชาย ธนะโชติ
 13. นางปัญญารัตน์ นันทภูษิตานนท์
 14. นายวิรุฬห์ นันทภูษิตานนท์
 15. นางพรนิภา งามบาง
 16. นางอาอิซะร์ เสาะหมาน
 17. นายอนุศักดิ์ แสงเพชร
 18. น.ส.นีรนุช เนียมทรัพย์
 19. นางวาสนา เคนหล้า
 20. นายอ๊อด แอ่งมูล
 21. นางสิริเรือง แก้วสม
 22. นางมาลี เมืองไหว
 23. นางเกษณีย์ ชื่นชม
 24. นายบริบูรณ์ เกรียงวรางกูร
 25. นางอมรัตน์ โชคคปมิตต์กุล
 26. นายชญานิน คงสง
 27. น.ส.อลิสา บินดุส๊ะ
 28. นายพรชัย ประทีปเทียนทอง
 29. นายหนึ่ง เกตุสกุล
 30. นางนภัสสร บุญรีย์
 31. น.ส.มัทนา อัจจิมา
 32. นายอภิสิทธิ์ ทรัพนภาพันธ์
 33. นายนันทพงศ์ ปานมาศ
 34. น.ส.วลี ญาณะหงษา
 35. นายมนัส แกล้ววิกย์กิจ
 36. นางยุภา แสงใส
 37. นายไพศาล จันปาน
 38. นางวาสนา กองอุ่น
 39. นายศักดิ์ชัย ตั้งจิตสดุดี
 40. นายวันชนะ จันทร์มณี
 41. นายสมนึก นาคขำพันธ์

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

podcast

LATEST
OUR PICKS
HOT
กำลังโหลดบทความถัดไป...