Advertisement

SHARE

เพจทนาย สรุปใจความสำคัญ “ร่างพ.ร.บ.ไซเบอร์” ชี้การกระทำผิดตามกฎหมายนี้ คือ “แฮกเข้าระบบคอมพิวเตอร์รัฐ” แต่ก็ห่วงเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติตีความ มาตรา67 กรณีภัยคุกคามระดับวิกฤต เข้าค้น-ยึดคอมพิวเตอร์ได้โดยไม่ต้องรอหมายศาลอาจจะเกิดปัญหา 

เพจเฟซบุ๊ก ทนายตัวแสบ:Badass Attorney โพสต์ข้อความเกี่ยวกับการผ่านกฎหมายความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ หรือ พ.ร.บ.ไซเบอร์ โดยเป็นการสรุปรายละเอียดของกฎหมาย 

ภัยคุกคามไซเบอร์ ตามกฎหมายวางนิยามไว้ว่า “การกระทำใดโดยมิชอบที่มุ่งประทุษร้ายระบบคอมพิวเตอร์ ข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องและเป็นภยันตรายที่ใกล้จะถึงที่ก่อให้เกิดความเสียหายหรือส่งผลกระทบต่อ การทำงานของคอมพิวเตอร์ ระบบคอมพิวเตอร์ หรือข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง”

ตามกฎหมายไซเบอร์ มาตรา 59 วางแนวความรุนแรงของภัยต่างๆ ทางไซเบอร์เป็น 3 ระดับ

1.ไม่ร้ายแรง = การคุกคามที่มีความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญกับคอมพิวเตอร์โครงสร้างพื้นฐานสำคัญของประเทศ หรือของรัฐด้อยประสิทธิภาพลง

2.ระดับร้ายแรง = ภัยคุกคามจากการโจมตีโดยระบบคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์ เพื่อโจมตีโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของประเทศ และการโจมตีดังกล่าวทำให้ระบบโครงสร้างพื้นฐานสำคัญ ความมั่นคงของรัฐ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ การป้องกันประเทศ เศรษฐกิจ การสาธารณสุข ความปลอดภัยสาธารณะ หรือความสงบเรียบร้อยของประชาชนเสียหายจนไม่สามารถใช้งานได้

3.ระดับวิกฤต =ภัยคุกคามจากการโจมตีโดยระบบคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์ เพื่อโจมตีโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของประเทศ และการโจมตีดังกล่าวทำให้ที่ทำให้เกิดความเสียหายเป็นวงกว้างและทำให้ระบบโครงสร้างพื้นฐานของประเทศล้มเหลวทั้งระบบจนถึงขั้นที่รัฐไม่สามารถใช้ควบคุมระบบได้หรือการใช้เพื่อควบคุมความเสียหายไม่ให้การโจมตีดังกล่าวลุกลามไปยังโครงสร้างพื้นฐานสำคัญอื่นๆ อันอาจทำให้มีผู้เสียชีวิตหรือระบบคอมพิวเตอร์ หรือคอมพิวเตอร์จำนวนมากถูกทำให้เสียหายเป็นจำนวนมากหรือการโจมตีใดๆ ที่กระทบต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชน เป็นภัยต่อความมั่นคงของรัฐ หรืออาจทำให้ประเทศตกอยู่ในภาวะคับขัน

โดยแอดมินเพจทนายตัวแสบ ระบุว่า “การถือว่าเป็นการกระทำความผิดตาม พรบ. ตัวนี้ต้องเป็นการโจมตีผ่านระบบคอมพิวเตอร์ต่างๆ โดยมุ่งไปที่ระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐเป็นหลัก” คือ แฮกเข้าระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐผิดแน่นอน แต่มีหนังโป๊ในคอมพิวเตอร์ไม่ผิด

ส่วนการเข้าค้นหรือจับกุม ถ้าอยู่ระดับรุนแรง( 1 และ 2 ) ต้องขอหมายศาลก่อน แต่มาตรา 67 กรณีเป็นภัยคุกคามระดับวิกฤต และมีความจำเป็นสามารถเข้าดำเนินการได้ทันทีโดยไม่ต้องรอหมายศาล ซึ่งหวั่นการตีความของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติจะเกิดปัญหาในอนาคต

จะมีอะไรร้อนแรงไปกว่าการผ่านกฎหมายความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์หรือเรียกสั้นๆว่า พรบ.ไซเบอร์…

Posted by ทนายตัวแสบ:Badass Attorney on Thursday, 28 February 2019

ที่มา FB : ทนายตัวแสบ:Badass Attorney

LATEST
OUR PICKS
HOT
กำลังโหลดบทความถัดไป...